ԴԺԲԱԽՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԲԱԽՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

երիտասարդը

ՔՐԻՍՏ ԽՐՈՅԵԱՆ

Սուրիոյ աղիտալի վիճակը ոչ միայն նիւթական եւ մարդկային վնասներ պատճառեց, այլ հարուածեց մանաւանդ  երկրի ամենէն արժէքաւոր տարրը՝ երիտասարդութիւնը: Սովորաբար, 16-22 տարեկան երիտասարդի մը հոգը կ’ըլլայ ուսումը, ապագան: Անոր ներկան բացայայտ է` ուսանիլ, իսկ ապագան` ուսումը աւարտել եւ անցնիլ գործնականին: Սակայն ներկայիս, Սուրիոյ մէջ իրավիճակը  այդպէս չէ: Երիտասարդը ապագայէն զատ, պէտք է մտածէ իր ներկային մասին: Պէտք է մտածէ իւրաքանչիւր քայլ, որ կ’առնէ. արդեօք ապահով վայրի մէջ կ’առնէ՞ այդ մէկը: Լայն թաղէ՞ քալել, թէ՞ նեղ. տուն ելլե՞լ, թէ՞ նոյն տեղը մնալ, իսկ եթէ տունն է` տուն մնա՞լ, թէ՞ փոխադրուիլ աւելի ապահով վայր: Ո՛չ, միայն ապահովութեան մասին չէ որ պիտի խորհի, ան ունի յաւելեալ գործեր եւս: Ներկայիս, երիտասարդներուն պարտականութիւնը ոչ միայն գիրքը բռնելով երթալ գալ եւ սորվիլ է, այլ անոր  վիզին պարտք է  նաեւ ջուր կրելը եւ կազի տակառներ տարուբերելը: Աշխատանքներ, զորս երբեք չէինք պատկերացներ, որ օր մը կրնայինք ունենալ: Կազի տակառը միայն վերջանալու պարագային էր, որ կը շալկէինք, այդ ալ շատ-շատ՝ պատշգամէն խոհանոց: Իսկ ջուր կրելը ո՞րն է. ծորակը բաց՝ կ’իջնէ…

Սուրիայէն դուրս ապրող երիտասարդը գիշերը յանկարծ քունէն կ’արթննայ՝ մղձաւանջի մը պատճառով, հալէպահայը` կ’արթննայ ու կ’ապրի մղձաւանջը: Առաջինը թերեւս սենեակի լոյսը վառէ, իսկ երկրորդը ամենէն ուշը մինչեւ ժամը մէկ կրնայ լուսաւորել, չէ՞ որ ամբերը 1-ին կ’անջատուի: Առաջինը կը քնանայ մինչեւ մոռնայ այդ գէշ մղձաւանջային պատկերները, երկրորդը կը քնանայ, երբ կը հանդարտին ձայները, բայց ընդհանրապէս բախտով կը քնանայ, որովհետեւ հանդարտիլը անցեալին կը պատկանի:

Հակառակ այս բոլորին, հալէպահայ երիտասարդը ունեցաւ վաթսունամեայ մարդու ամբողջ կեանքի մը փորձառութիւնը: Ան վստահեցաւ իր ճակտի քրտինքին, հակառակ բոլոր տիրող պայմաններուն: Թեւ ու թիկունք կանգնեցաւ իր ընտանիքին՝ անոր ապրուստէն մաս մը հոգալով: Տագնապալի վայրկեաններուն հասաւ օգնութեան, իսկ խաղաղ պայմաններուն` հսկեց:  Հպարտանքով ցուցամատ կ’ուղղուի անոր, որովհետեւ ինքն էր, որ վերցուցած էր այդ ծանր բեռը իր ուսին:

Բազուկները ձեր թող յաւերժ ամրանան: Ուժ եւ կորով հալէպահայութեան սիւներուն:

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s