ԽՈՐՀԷ՛ ԱՅԼՈՑ ՄԱՍԻՆ

օգնել

ՄԱՀՄՈՒՏ ՏԷՐՈՒԻՇ

Եւ երբ նախաճաշդ պատրաստես, խորհէ՛ այլոց մասին,
մի՛ մոռնար սնուցանել տատրակները:

Եւ երբ պատերազմիս, խորհէ՛ այլոց մասին,
մի՛ մոռնար խաղաղութիւն որոնողները:

Եւ երբ ջուրի հաշիւդ փակես, խորհէ՛ այլոց մասին,
անոնց, որոնք ամպերէն սնունդ կը ստանան:

Եւ երբ տունդ վերադառնաս, քո՛ւ տունդ, խորհէ՛ այլոց մասին,
մի՛ մոռնար վրանաբնակ ժողովուրդը:

Եւ երբ քնանալու ժամանակ աստղերը հաշուես, խորհէ՛ այլոց մասին,
այն մարդոց, որոնք քնանալու վայր մ’իսկ չեն կրցած ճարել:

Եւ երբ դուն քեզ փոխառութիւններով փրկես, խորհէ՛ այլոց մասին,
այն մարդոց, որոնց խօսքի իրաւունքն իսկ կորսուած է:

Եւ երբ խորհիս հեռուները բնակող այլոց մասին, խորհէ՛ անձիդ մասին,
արտայայտուէ՛.-  Երանի ես ալ կարենայի խաւարը լուսաւորող մոմ մը ըլլալ:

 

Արաբերէնէ թարգմանութիւն
Անի Բրդոյեան-Ղազարեան

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s