ԿԱԹԻԼ ՄԸ ՀԱՅ

ծովիկը

ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Հազարաւոր հալէպահայեր ինծի նման գաղթական են այսօր, կաթիլ մը յոյս, կաթիլ մը հայ ու կաթիլ մը կեանք փնտռելով:

Ամսթերտամի մէջ կարօտով հանդիպեցայ շատ սիրելի հայրենակիցներուս…։ Եթէ հարցնես, թէ ինչպէ՞ս մարդ անծանօթին կարօտով կը փաթթուի, պիտի ըսեմ՝ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՐՕՏՈՎ…

Աննախընթաց այդ օրուան աւարտին, Պարոն Խաչիկը զիս պիտի հասցնէր շոգեկառքի կայարան, երբ արդէն ուշ էր….

Արագ-արագ քայլերով կ’անցնէինք մեծ թանգարանի տպաւորութիւն տուող քաղաքին թաղերէն, Պր. Խաչիկը ճկունութեամբ մը աջ դառնալով մտաւ թաղ մը ու ըսաւ․

– Աղջիկ ճան, եկուր քեզի ցոյց տամ Ամսթերտամի հայկական թաղը։

Աստուած իմ․ այս ինչ գեղեցկութիւն… թանգարանը վերածուեցաւ դրախտի…

Ոտքերս քարացան…. աչքերով կ’ուզէի յափշտակել պատկերները, սովածի նման տեղաւորել  ուղեղիս մէջ:

Պարոն Խաչիկը  տեղեկութիւններ կը հաղորդէր հայ վաճառականներու մասին, որոնք 1600ականներուն եկած են Ամսթերտամ, վաճառական Շահանը Սուրիայէն եւ ուրիշներ Պարսկաստանէն, որոնք արձանագրած են մեծ յաջողութիւններ…. ձեռքը ձախ բարձրացնելով ըսաւ.

– Այս ալ Զաքարեաններուն տունն էր… հայկական եկեղեցին թաղին վերջաւորութեան է… աջ կողմի վրայ երեք յարկանի շէնք մը կար, վրան փորագրուած էր հայերէն տառերով ու ոսկեգոյն սկիհ մը քանդակուած։

Երեւակայութիւնս ճամբայ ելաւ… այս տուներուն մէջ, շատ ժամանակ առաջ, կ’աղօթէին հայերէն, կ’երգէին հայերէն, հայկական ճաշի հոտ կը բուրէր…. յանկարծ նշմարեցի հոլանտացի տղամարդ մը, տան մը առջեւ նստած, ձեռքը գաւաթ մը կարմիր գինի, կը վայլելէր օրուան արեւն ու խաղաղութիւնը։

Ժամանակին այս տան մէջ թերեւս հայ ապրած ըլլար․մօտենալով սկսանք զրուցել։

Երբ ինքզինքս ներկայացուցի, թէ հայ եմ՝ ըսաւ․

– Ոհհհհ, հայերէն երաժշտութիւնն ու լեզուն շատ հետաքրքրական են ինծի։

Մարդը շատ լաւ գիտէր հայերը ու շատ ըսելիք ունէր… բայց մենք պէտք է մեկնէինք, ոտքերս կ’ուզէին մնալ, կաթիլ մը հայ կար հոն…: Մանրուքները միշտ ալ հիմնական եղած են ինծի համար, կեանքի գաւաթս կ’ուզէի լեցնել, կաթիլ առ կաթիլ, աստիճանաբար…

Այս հիանալի օրուան ընթացքին գտած էի կաթիլ մը յոյս, կաթիլ մը հայ ու կաթիլ մը կեանք։

Եթէ մարդ համբերէ ու գիտակցի իր ունեցած կաթիլներուն, բարին մտածելով ու արտայայտելով՝ գաւաթը շուտով պիտի լեցուի յաջողութեամբ:

Գաւաթս սկսած էր լեցուիլ…:

 

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s