ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ՐՈՊԷՆԵՐ ՍԻՐՈՅ…

 

աղջիկ 2

ԶԱՒԷՆ ԶԱՔԱՐԵԱՆ

Ի՞նչ էր այն ամէնը,
Որ կը մնայ պառկած,
Պառկած անկողնի վրայ մաշած,
Մաշած երազներուս կառչած:

Յուշե~ր ուշացած,
Աչքերուս կպած,
Մահճակալիս վրայ երկնցած`
Պատիժ մը Աստուծոյ քէնոտա՞ծ:

Խա՞ղ է այն սէրը, որով երկու աչքաբաց կոյրեր
Կը խաղան պահիկ մը մատներով խարխափած,
Երբ մեղաւորն ու անմեղը կը գործեն միեւնոյն մեղքը երկրային,
Միշտ պապաչիւն անմեղութեամբ երկնայի՛ն:

Ժամացոյց մը, ահա՛, դիմացս, սլաքներով յամրացած,
Կը փնտռէ միշտ լարող մատներ դիւրազգաց:

Մատնահետքե՞րս կ’ուզէի մաքրել,
Երբ պատռեցի սեղմակդ իրանասեղմ,
Չարած մեղքե՞րս կ’ուզէի քաւել,
Երբ մտածածս ըսելու համար չմտածեցի ըսածս,
Երբ ըսածս մտածելու համար չըսի մտածածս:

Իսկ հիմա որ կ’ուզեմ իմանալ թէ ի՛նչ բան է մոռացումը,
Լուսինն է, որ կը շշնջայ մոռցուած մոռացումը:
Հիմա որ կ’ուզեմ մոռնալ մեղքերս արած ու չարած,
Ուրիշներու փէշէն կը մնամ միշտ կախուած:

Թէ փնտռեմ շուքդ պառկած՝
Արեւն իր ստուերը կը զլանայ հարբած:
Թէ փնտռեմ հայելիներ քրտնած՝
Կեանքը կը գգուէ մազերս ճերմկած:

Երբ կ՛ուզեմ սպաննել թմբիրս նիրհուն՝
Շուրթերուս կը դպի բարձ մը պաչպչուն:

Արեւի շողերը գաղտագողի,
Կը շոյեն այն րոպէն մոռացումի,
Որ կ՛որոնէ մատներս անցեալի:

Երակներուս մէջէն կը վազէ արիւնը քառատրոփ,
Որոնելով պաչեր կորուսեալ,
Դրախտ մը կորուսեալ,
Կորուսեալ րոպէներ զառամեալ:

30 Մայիս 2016

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

3 thoughts on “ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ՐՈՊԷՆԵՐ ՍԻՐՈՅ…

  1. Սիրելի Լեռնա, աՌած բային աներեւոյթը աՌնելն է՝ իւրացնել կամ ստանալ իմաստով:

   Տողիս «մեղքերս արած ու չարած»ը կապ ունի արեւելահայերէնի անել ու չանել բային հետ… Արեւմտահայերէնով՝ ընել ու չընել… Կարելի էր գրել «մեղքերս Ըրած ու չԸրած»… Բայց այդ րոպէին Այբը Ըթին յաղթեր է… 🙂

   Like

  2. Zaven Zakarian
   4 hours
   Սիրելի Լեռնա, աՌած բային աներեւոյթը աՌնելն է՝ իւրացնել կամ ստանալ իմաստով:
   Տողիս «մեղքերս արած ու չարած»ը կապ ունի արեւելահայերէնի անել ու չանել բային հետ… Արեւմտահայերէնով՝ ընել ու չընել… Կարելի էր գրել «մեղքերս Ըրած ու չԸրած»… Բայց այդ րոպէին Այբը Ըթին յաղթեր է…:)

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s