ՃԱՄԲՈՐԴԸ

ճամբորդը

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

«Թռչէի՜ մտքով տուն…», անուշ մեղեդի մը, որ ուրտեղե՜ր կը տանի երիտասարդ ճամբորդը: Դէպի… տո՞ւն, բայց ո՞ր տունը, միթէ տուն մը ունի՞ ան, ուր հանգիստ շունչ մը, տաք ճաշ մը, մօր ջերմ գիրկը, սիրելիի մը կրքոտ համբոյրը, փափուկ բարձ մը ունենայ, որ ի՛րը ըլլայ այլեւս: Տարիներ կը սահին գիշեր ու զօր տքնումով,  ամէն ինչի ենթարկուելով, ամէն ինչի… Ան նաւուն ղեկը կ’ուղղէ ու կը յառաջանայ, գիտէ սակայն որ այս ճամբան շա՜տ երկար է, շատ պիտի շրջի մինչեւ հասնի  խաղաղ նաւահանգիստ մը, ուր կրնայ ի վերջոյ խարիսխը նետել.ան դեռ ճամբուն սկիզբն է ու եռանդը մեծ է, այնքան մեծ, որ կրնայ ժայռեր փուլ տալ, կոխկռտելով մագլցիլ ուղին խոչընդոտող բոլոր արգելքներուն վրայ, փոթորիկներ ճեղքելով յառաջանալ, ու միայն յառաջանալ, «յոգնութիւն» բառը գոյութիւն չունի անոր բառապաշարին մէջ, իսկ «կարօտ»ը՝ ան ալ կ’անտեսուի յաճախ, բայց երբեմն գլուխը կը ցցէ, յիշեցնելով մօրը դէմքին վրայ կնճիռ-կնճիռ գծագրուած տեսքը, անոր արցունքին ու ժպիտին շաղախումով:

Ծննդավայրին յիշատակները գրկած, երբեմն ափսոսանք մը կը պատէ անոր երիտասարդ հոգին: Կ’ափսոսայ՝ կրակէ օրօրոցով խոր քուն մտած ու կամաց-կամաց մոխրանալը չզգացող ծննդավայրին ի տես, կը յիշէ սոսկումը, որ կապար-կապար կը մխրճէին էութեան մէջ անոր, իւրաքանչիւր կապար, իւրաքանչիւր պայթիւն, իւրաքանչիւր զոհ սակայն ահին ու սարսափին հետ բերին աճում մը մտքի ու հոգիի, հասունացում մը ինքնակերտումի, ինքնուրոյն յառաջանալու փափաք մը անեզր, որուն սկիզբը որոշելու խորհուրդ մը տուին կարծես անոնք երիտասարդին, սկիզբ մը, որուն կը յաջորդէ անորոշութիւններու շարան մը…:

Կ’ափսոսայ՝ բուռ մը տարագրեալներու խաղաղ երդիք մը ապահովելու, զանոնք փրկելու անզօր հայրենիքին ի տես: Բայց ինչո՞ւ, ինչո՞ւ հայրենիքը լքողներուն թիւը անընդհատ կ’աճի, որոնցմէ մէկը նաեւ ի՛նք է, հոն պատերազմ չկա՛յ, հոն դրախտավայր է, հոն «Միասնութեան շուրջպար կը բռնեն միակա՛մ», ռազմի պարերով կը թնդացնեն բեմեր ու հրապարակներ… բայց միթէ՞ բոլորը ցուցադրութիւններ են, կոպեկներու հասոյթ ապահովող ցուցադրութիւննե՞ր…

Սակայն երիտասարդը չ’երկմտիր, չի՛ տատամսիր, կ’որոնէ ուղին, ի՛ր կեանքի ուղին, յոյսը, հաւատքն ու ձգտումը առկայ են ու կը շրջին երիտասարդին կողքին, կը քաջալերեն զինք, կը կերտեն կամք, կը ներշնչեն զօրութիւն ու պայծառատեսութիւն գալիքի նկատմամբ: Ու կը յորդի անոր մէջ որոշումը՝ անորոշութիւնները վերնագրելու…

 

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s