ԱՆՕԹԻՆԵՐՈՒՆ ԲԻԲԵՐԸ

Լեռնա նկար

ՆԱԶԸՄ ՀԻՔՄԷԹ

Քանի մը հատ չէ,
հինգ-տաս չէ,
երեսուն միլիոն
անօթին
մերն է:

Անոնք
մերն են.
մենք՝
անոնցը.
ալիքները՝
ծովուն.
ծովը՝
ալիքներուն:

Քանի մը հատ չէ
հինգ-տաս չէ
30.000.000
30.000.000:
Անօթիներ շարուեր են, անօթինե՛ր:
Ոչ այր մարդ, ոչ կին, ոչ մանչ, ոչ աղջիկ
ճղճիմ, վտիտ
ծուռ ու մուռ ճիւղերով
ծուռ ու մուռ ծառեր:
Ոչ այր մարդ, ոչ կին, ոչ մանչ, ոչ աղջիկ
Անօթիներ շարուեր են, անօթինե՛ր:

Ասոնք
քալող կտորներն են
այդ անջրդի
հողերո՛ւն:

Ոմանք
ոսկոր
ծունկերուն գամուած
կլոր
փոր մը
կը կրեն:

Ոմանք
մորթ… մորթ
միայն
կ’ապրին
աչքերը:
Հեռուէն
սեփ-սեւ սրութիւնը
կէտ առ կէտ երկարելով երակին կը մխրճուի
խոփ-խոշոր պայտի մը մեխին նման
խելագար բիբերը
բիբերը:
Մանաւանդ ասոնք,
մանաւանդ ասոնք այնպիսի ցաւ մը ունին որ․․․
ասոնք
այնպէս կը նային որ…
Մեր ցաւը մե՛ծ է.
մե՛ծ
մե՛ծ:
Սակայն
մեր հաւատքին ալ չի շառաչեր ապտակ:
Երկաթ դարձաւ մեր կուրծքը,
որովհետեւ մեր ցաւը՝
30.000.000
խելագար բիբ,
Բիբե՛ր:
Հէ՜յ,
զիս
բերանաբաց
ունկնդրող
մա՛րդ.
թերեւս ետեւէս զիս՝
այս սիրտը պոռչտացողը
«փախուկ»
կոչող մա՛րդ․
եթէ դուն ալ
միւսներուն
նման սագ ես,
եթէ իմաստ մը չտաս
խօսքերուս,
գոնէ նայէ՛ աչքերուս,
ասոնք
խելագար բիբեր են.
Բիբեր:

 

Թրքերէնէ թարգմանութիւն
Լեռնա Գարագիւթիւք

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s