ԹԵՐԹԵՐԳ

ԹԵՐԹԵՐ

ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Թերթե՜ր ու թերթե՜ր,
Հայրենի բերդե՞ր․
Ծակոտկէն պարիսպ,
Աղբակուլ հանգիստ․
Խիղճ ու խիպ ծախած,
Ինչպէս ամէն քած․
Թափառուն եւ ծոյլ,
Աշխարհը ի՞նչ փոյթ․
Լեզուն խառնելով,
Հասկըցողը՝ ո՞վ,
Տաքցուր-փակցուր դուն
Կըղկըղանք սորուն․
Յետոյ համտեսէ՛
Համը ծանօթ չէ՞․
Վայելքը միշտ կայ,
Լեզուէն միշտ դուրս, հա՛․
Չըմըտնէք տաճար,
Ձեր բանը հանճար
Յանկարծ չունենայ
Խախտում ակամայ,
Բայց Աղբասա՜ր կայ
Ձախ ճամբուն վրայ,
Խոչընդոտ մը մեծ,
Իբրեւ համով ծեծ․
Երթաք միշտ յառաջ,
Համր ու խըլացած,
Զի գըրելն ի՞նչ է,
Եթէ ոչ՝ խնջէ՛,
Սա տարածքը քեզ
Միշտ վեր կը պահէ,
Ծովու մակերես,
Թարմ, տաք, սըփռեալ մէզ։
Սիրելի՜ թերթեր
Ո՞վ պիտի փետէր,
Ձեր օ-ն ճաճանչէր․
Լուրջը, ոչ սուրճը,
Թառած սեղանին
Գտնէ՜ր, վերհանէր․
Արեգակն արդար
Տես մեր սա պազար,
Ան որ անգութ էր՝
Կրնար հրդեհել,
Ազատէինք ա՛լ,
Ձեր մահը՝ հալա՛լ․
Անբան դուք քարեր,
Ծանր ու աներեր։

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s