ՇՈՒՆԵՐՈՒՆ ՀԱՋՈՑԸ

Գիշեր

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Գիշերը, խոր մթութեան մէջ, փողոցները ինչպէ՞ս են.
Մուս-մութ, չէ՞․
Ընդհակառակը՝ առտուընէ, ցերեկուընէ աւելի լուսաւոր են:
Գայլաշուներու վոհմակներ կը շրջին.
Թեթեւ ձայնի մը ականջ կը կտրին,
Շնչասպառ կը հաջեն, կասկածով մը անծանօթի.
Փողոցներու մէջ խելագար կը վազեն:
Փողոցներու մէջ գայլաշուներ վրայ-վրայի,
Քաղաքին մէջ, անոնք ալ մարդոց պէս կը սերին:

Գիշերը, խոր մթութեան մէջ,
Պողոտաներուն, փողոցներուն լոյսերը
Կը լուսաւորեն քաղաքը:
Մարդիկ իրենց անկողինին մէջ տաքուկ,
Խռպոտ ձայներ արձակելով
Միայն գիշերնե՞րը կամ առտուն
Լոյսին ներքեւ, հաջոցներու ներքեւ
Շուներու պէս կը սիրաբանին:

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s