ՊԱՏԵՐԱԶՄ

պատերազմ

ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Հըսկաներ
Բօթաբեր
Քընացեր
Մեր առջեւ
Իսկ այստեղ
Սեւ հեղեղ
Ախտաջուր
Ամէնուր
Կը վազէ
Մածուն է
Կը կարծեն
Ու ցաւէն
Անզօր են
Հասկընալ
Մեր մէջ ալ
Նոյն ազգի
Թունալի
Ռազմ է միշտ
Ու դեռ խիստ
Աւելի
Պիտ’ ծընի
Մենծ աղէտ
Անժամկէտ
Ու բանայ
Ակամայ
Ճամբայ նոր
Փառաւո՞ր
Անոր հօր
Ու զաւկին
Խաղացին
Գըլուխնուն
Երեսուն
Արծաթի
Խաղը հին
Եւ հիմա
Բոլորն ալ
Նոյն ծակին
Երեսին
Կը նային
Անձկագին
Հարցումով
Արդեօք ո՞վ
Ըսկըսաւ
Այս սուր ցաւ
Եւ կեցաւ
Ամէն խաւ
Իրաւամբ
Ի սեւ ամպ
Տեղն իր բեռ
Անբեւեռ
Գամուած բառ
Հասարակ
Հացկատակ
Պատերազմ
Երագազ

 

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s