ՓՈՂՈՑԸ ՄՆԱՑՈՂԸ

փողոց մնացածը

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Կէս գիշերին լսուող ձայները
Կը խառնուին կապարէ մթութեան.
Ու կը սաստկանայ վախը ոտնաձայներուն,
Շուներու հաջոցներուն ընկերակից:
Հոն, մայթին վրայ երկարած, պառկած
Ստուեր մը նշմարելի է մութ.
Թաց է տաբատը: Կծկուած, սալայատակին վրայ
Կը միզէ ժպտելով. հանգիստի պահն է հիմա:
Ո՛չ տեղ, ոչ ալ տուն կ’որոնէ,
Միայն աման մը տաք ճաշ թերեւս,
Փողոցներու ոտնաձայները կից կու տան ամաններուն,
Գինին է ընկերը փողոցը կծկուած մարդուն:

 

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s