ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՄԲՈՅՐԸ

վերջին Համբոյրը

Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ

Անահիտ սրտնեղած, նստած էր իր ամէնօրեայ բազկաթոռին վրայ: Ան համաձայն չէր իր աղջկան ամուսնութեան, տան փեսան անոր սիրտը չէր սիրաշահած ու երբեք վստահութիւն չէր ներշնչած:

– Աղջի՛կս, մէկ օր ունիս մտածելու եւ որոշում առնելու, Թորգոմը չի կրնար քեզ երջանիկ պահել, կեանքդ ամբողջ դժոխք պիտի դարձնէ: Մտածէ եւ որոշումդ առ անկէ հրաժարելու:

Յասմիկ կարեւորութիւն չտուաւ մօր խօսքերուն.

– Մա՛յր, Թորգոմը իմ առաջին թեկնածուս է, կրնայ ըլլալ ուրիշ թեկնածու չունենամ. մայր, արդէն մեծցած եմ, գեղեցկութիւն ալ չունիմ, խնդրեմ, պատճառ մի ըլլար:  Ես համաձայն եմ Թորգոմին:

– Էհ, դուն գիտես,- ըսաւ տիկին Անահիտ թաշկինակով իր մէկ հատիկ աղջկան աչքերը սրբելով:

Մէկ օր մնացած էր հարսնիքին, Յասմիկը եւ Թորգոմը պսակուելէ ամիջապէս ետք պիտի ճամբորդէին Անգլիա, իրենց ընտանեկան բոյնը հիմնելու:

Տիկին Անահիտ իր աղջկան նուէրը տալէ ետք կը պատրաստուէր համբուրելու զայն, սակայն արցունքը չկրցաւ զսպել ու լալով, թրջուած աչքերով աղջկան այտերուն վերջին համբոյրը դրոշմած ատեն փսփսաց.

– Աղջիկս, մաղթեմ որ սխալած ըլլամ, ու լաւ լուրերդ առնելով ուրախանամ… երջանկութիւն կը մաղթեմ քեզի, աղջիկս,- ըսաւ ու անոնց ընկերակցելով գնաց օդակնաւակայան, աղջիկը ճամբու դնելու:

Յասմիկն ու Թորգոմը մեկնեցան: Անահիտ սրտնեղած, տխուր եւ մտահոգ վերադարձաւ իր խրճիթը, իրեն վիճակուած մնացեալ կեանքը առանձին ապրելու: Անահիտին ամուսինը՝ ուստա Ղազարը շատոնց մահացած էր, Յասմիկը երբ հինգ տարեկան էր։ Անահիտ դռնէ դուռ աշխատելով մեծցուցած էր իր մէկ հատիկ աղջիկը։ Անահիտի միակ մխիթարանքը, միակ սէրը եւ յոյսը Յասմիկն էր՝ իր դժբախտ կեանքին ուրախութիւն ու սփոփանք ներշնչողը: Հիմա ան չկար, Անահիտ առանձին պիտի տնօրինէր իր կեանքը։ Ան այս աշխարհի վրայ Յասմիկէն զատ մէկը չունէր: Տարի մը չանցած Անահիտ ծերացած էր, տկարացած ու հիւանդացած։ Ան ոչ մէկ լուր կը ստանար աղջիկէն, իր նամակներուն պատասխանը չէր ստանար, այնպէս որ մտահոգութիւնը զինք հիւծած էր: Ձմրան ցուրտ գիշեր մը հոգին աւանդեց ցուրտ խրճիթին մէջ ու կարօտը սրտին մէջ, մտահոգ աչքերով հեռացաւ աշխարհէն:

Տարիներ ետք, ամառ օր մը, Յասմիկ իր երկու երիտասարդ զաւակներուն հետ վերադարձաւ հօրենական տունը իր ծերացած մօր այցելութեան, մօրը ցոյց տալու համար իր զաւակները: Կիրակի առաւօտ մը Անահիտին խրճիթին դուռը զարնուեցաւ: Քիչ ետք, օտարական մը բացաւ դուռը, ու ճամբեց զանոնք թրջուած աչքերով:

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s