Հայերէնը գրաւոր լեզու է։ Հայերէնը նաեւ հայ գրողի ձեռագիր է։ Այստեղ կը ներկայացուին հատուածական նմոյշներ հայ գրողներու, բանասէրներու ու մտաւորականներու ձեռագիր նամակներէն, յօդուածներէն, ստեղծագործութիւններէն կամ պարզապէս ստորագրութենէն։ Նիւթին բովանդակութիւնը այստեղ ամբողջական չէ, որովհետեւ ներկայացումին նպատակը միայն գեղագիտական է։ Եթէ տրամադրելի, թուայնացուած նիւթեր ըլլան ու մեզի ուղարկուին՝ գոհ կը մնանք։
ՀԱՅԵՐԷՆ BLOG

Յ․ Յարութիւնեան (1)

Յովհաննէս Յարութիւնեան, Թլկատինցի (1860-1915)
արձակագիր
25 Յունիս 1907 թուակիր նամակ, բնօրինակ
Իշխան Չիֆթճեանի անձնական արխիւ- ԻՉԱԱ

Դանիէլ Վարուժան

Դանիէլ Վարուժան (1884-1915)
բանաստեղծ
18/31 Հոկտեմբեր 1913 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Գարեգին Ա․ Յովսէփեանց (1)

Գարեգին Ա.Յովսէփեան Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
(1867-1952), բանասէր, ձեռագրագէտ
22 Ապրիլ 1947 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Ենովք Արմէն

Ենովք Արմէն (1883-1968)
արձակագիր
6 Նոյեմբեր 1952 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Ծատուր Պէրպէրեան

Ծատուր Պէրպէրեան (1901-1995)
արձակագիր
2 Սեպտեմբեր 1986 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Մկրտիչ Երիցանց

Մկրտիչ Երիցանց, արձակագիր
խմբագիր
5 Հոկտեմբեր 1960 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Շահան Շահնուր

Շահան Շահնուր (1903-1973)
արձակագիր
21 Սեպտեմբեր 1941 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Կարօ Փօլատեան

Կարօ Փօլատեան (1911-1986)
արձակագիր
2 Մայիս 1957 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Հ․ Ներսէս Վարդապետ Տէր Ներսէսեան

Հայր Ներսէս Վարդապետ Տէր-Ներսէսեան, Մխիթարեան,
բանասէր
8 Դեկտեմբեր 1969 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Շաւարշ Նարդունի

Շաւարշ Նարդունի (1898-1968)
արձակագիր
21 Մարտ 1968 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Բիւզանդ Թօփալեան

Բիւզանդ Թօփալեան (1902-1970)
բանաստեղծ
22 Յունուար 1957 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Նիկողոս Սարաֆեան

Նիկողոս Սարաֆեան (1902-1972)
բանաստեղծ, արձակագիր
5 Յունուար 1966 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Նշան Պէշիկթաշլեան

Նշան Պէշիկթաշլեան (1898-1972)
արձակագիր
20 Յունուար 1964 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Գեղամ Ֆէնէրճեան

Գեղամ Ֆէնէրճեան
արձակագիր
26 Նոյեմբեր 1982 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Մուշեղ Իշխան

Մուշեղ Իշխան (1914-1990)
բանաստեղծ, արձակագիր, ուսուցիչ
Անթուակիր յօդուած, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան

Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան (1931-1993)
բանասէր, մատենագէտ, ուսուցիչ
6 Նոյեմբեր 1982 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Աբրահամ Ալիքեան

Աբրահամ Ալիքեան (1928-2013)
բանաստեղծ, թարգմանիչ
Հատուած «Բարեյուսոյ Հրուանդան»էն, անթուակիր, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Պէպօ Սիմոնեան

Պէպօ Սիմոնեան (1937-2015)
բանաստեղծ, ուսուցիչ
3 Յունիս 1982 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Յակոբ Կարապենց

Յակոբ Կարապենց (1925-1994)
արձակագիր
7 Հոկտեմբեր 1985 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Ներսէս Արք․ Մելիք Թանգեան

Ներսէս Արքեպս.Մելիք Թանգեան (1866-1948)
բանասէր
3 Յուլիս 191? թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԱՄամեան (կազմող), Յուշամատեան
Ներսէս Մելիք Թանգեան Արքեպիսկոպոսի,
Թեհրան, 1968, էջ 309

Զարեհ Խրախունի

Արթօ Ճիւմպիւշեան՝ Զարեհ Խրախունի (1926-2015)
բանաստեղծ
10 Նոյեմբեր 1999 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Լեւոն Սոփոկլեան

Լեւոն Սոփոկլեան
արձակագիր
2 Յունիս 1999 թուակիր նամակ, բնօրինակ
ԻՉԱԱ

Լեւոն Շանթ

Լեւոն Շանթ (1869-1951)
արձակագիր, թատերագիր, մանկավարժ
11 Դեկտեմբեր 1934 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Սիմոն Վրացեան

Սիմոն Վրացեան (1882-1969)
արձակագիր, պատմագէտ
13 Մայիս 1948 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Վահան Թոթովենց

Վահան Թոթովենց (1889-1938)
արձակագիր
20 Նոյեմբեր 1933 թուակիր նամակ, լուսապատճէն
ԻՉԱԱ

Լեւոն Զաւէն

Լեւոն Զաւէն Սիւրմէլեան (1905-1995)
Քերթուածներ
2 Օգոստոս 1971 թուակիր նամակ,
լուսապատճէն Աղբիւր՝ Զաւէն Սիւրմէլեան, Լոյս Զուարթ.
ՎՄՎ-Պրինտ հրատարակչատուն
Երեւան, 2014, էջ 21

Ռ. Ս..png

Ռուբէն Սեւակ (1885-1915)
բժիշկ, բանաստեղծ եւ արձակագիր
«Շանթ» պատկերազարդ շաբաթաթերթ,Կ. Պոլիս, 1918, թիւ 2, էջ 16։

%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%ab%d5%ba

Արշակ Չօպանեանի ձեռագիրը (անտիպ)
«Շանթ», կիսամսեայ հանդէս գրական եւ գեղարուեստական, պատկերազարդ, խմբագրապետ՝ Մերուժան Պարսամեան,  Կ. Պոլիս, Բ. տարի, թիւ 25, 1-14 Յուլիս, 1912։

%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%b1%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8

Դանիէլ Վարուժանի ձեռագիրը
«Շանթ», պատկերազարդ շաբաթաթերթ ազգային, գրական-գեղարուեստական, գիտական․ խմբագրապետ՝ Մ․ Պարսամեան, Կ. Պոլիս, Դ. տարի, թիւ 6, 21 Դեկտեմբեր, 1918։

Գրիգոր Արծրունի.png

Գրիգոր Արծրունի (1845-1892)
լրագրող, հրապարակախօս եւ հասարակական գործիչ
«Աղբիւր», պատկերազարդ ամսագիր, խմբագիր-հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան, Թիֆլիս, 33րդ տարի, թիւ 5, Մայիս, 1915։

 

Ղազարոս Աղայեան.png

Ղազարոս Աղայեան (1840-1911)
ուսուցիչ, հրապարակախօս, բանաստեղծ եւ արձակագիր

«Տարազ», գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական եւ քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս, խմբագիր-հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան, Թիֆլիս, 22րդ տարի, թիւ 5-6, Մայիս-Յունիս, 1911։

 

Zabel 1          Zabel 2

Զապէլ Ասատուր (1863-1934)
Գրող, մանկավարժ, հասարակական գործիչ

«Տէմէթ հանդէսի յարգելի խմբագրութեան»
[Ստորագրութիւն] Զ. Ասատուր

«Տէմէթ» կնոջական շաբաթական պատկերազարդ հանդէս, խմբագիր ՝ Ճէլալ Սահիր, Կ. Պոլիս, Ա. տարի, թիւ 1, 17 Սեպտեմբեր 1324 (30 Սեպտեմբեր 1908)։

Խրիմեան Հայրիկ, ձեռագիր

Խրիմեան Հայրիկ (1820-1907)

«Փիւնիկ», պատկերազարդ հանդէս՝ ընկերային, գրական եւ քաղաքական, կը հրատարակուի Երեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, տնօրէնխմբագիր՝ Սմբատ ԲիւրատԿՊոլիսԱտարիթիւ 4Մարտ1909։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s