ԿԵԱՆՔԸ ԱՅՍ Է

երկրորդը

ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ

Բոլոր մարդիկ դրամապաշտ են․
ինչպէ՞ս չըլլան:
Ամսուն վերջին օրը կը սպասես որ
ամսականդ առնես:
Ծախսե՜ր, պարտքե՜ր, ապագայ առնուելիքնե՜ր…
Եթէ մնայ, մնացեալն ալ մէկ կողմ դիր
որ պէտք պիտի ըլլայ, եթէ անգործ մնաս ու
որպէս ջուրը նորէն դարձնէ
կեանքիդ ջաղացքը:
Նախ քեզի կարիքներ հնարեցին
Յետոյ զանոնք առնել ստիպուեցար
ծախսերով պարտքի տակ մտար:
Այս շալկած ծանր բեռը
անմիջապէս մի վճարեր,
ամիսներու կը բաժնենք, ըսին,
հաւատացիր:
Անգործ մնացիր…
ամսականդ այս ամսուան ապրուստիդ հազիւ կը բաւէր
հիմա խորհէ՛ որ ինչպէ՞ս պիտի ապրիս…

 

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s