ԱՄՕԹ

%d5%b6%d5%a7%d6%80%d5%af%d5%ab%d5%ac%d5%a7

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Գիշերը մութ է, պիտի սքօղէ ամօթ ըսուածը:
Անկիւն մը կծկուած է գինեմոլը,
Կը պատրաստուի յանձնուիլ քունի։
Բացած գլխարկին մէջ՝ քանի մը մանրուք դրամ
Վաղուան համար: Շունն ալ առած է քովը:
Շռած են հոն քիչ անդին. կը հոտին:
Գիշերը կը սքօղուի մութով.
Մարդիկ նստած են սրճարանները,
Յատուկ յաճախորդներ նարկիլէ կը ծխեն,
Կը բարձրանայ մուխը
Լոյսին մօտ, ուրկէ կը շողան ճառագայթներ։
Ելեկտրաձողերէն վար՝ տեղատարափ անձրեւու կաթիլներ:
Պորտը բացած պոռնիկներ
Ճամբուն եզերքը շարուած են.
Երիտասարդն ու ծերը կը դիտեն զանոնք
Եւ աչքերնին դուրս ինկած կ’երթան
Գինետան մը մէջ մարել կրակը միսին,
Որ կը ժայթքի պոռնիկին մարմինէն
Ու կը լափէ մարդը, լիզելով հուրը կ’այրէ:

Մութը իջած է քաղաքին վրայ
Ու կը սքօղէ գիշերը:
Աչքեր կը փակուին յամրօրէն
Եւ կոպերուն տակ կը ծածկուին․
Ամօթ ըսուածը՝ գիշերուան մութին:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s