ԹՈՎՄԱՍԸ

%d5%a9%d5%b8%d5%be%d5%b4%d5%a1%d5%bd

Յ․ ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ

Թովմասը մեր թաղի փիլիսոփան էր: Ան յատուկ աշխարհահայեացք ունէր, իսկ որեւէ նեղութիւն սրտբաց եւ մեծ համբերութեամբ կը տանէր:

Անգամ մը Թովմաս, չենք գիտեր ինչո՞ւ, բարկացած էր: Ան մեր տունէն քիչ մը անդին, Կարապետին փլատակ տան կողմը կեցած՝ բարձր ձայնով հետեւեալ նախադասութիւնները կ’արտասանէր.

– Կարապե՛տ, եթէ այր մարդ ես՝ տունէդ դուրս եկուր:

Ղազարոս նեղացած Թովմասի պոռչտուքէն, իր տան սեմին կեցած կը սկսի պոռալ Թովմասի երեսն ի վեր:

– Կարապետին մեռնելուն ինը տարի կ’ընէ, պարո՛ն փիլիսոփայ, մինչեւ ե՞րբ պիտի պոռաս ու խանգարես մեր հանգիստը. դուն խպնիլը մոռցեր ես. ա՛լ բաւ է ամէն օր ձայնդ մէջտեղ ձգելով նեղութիւն տաս մեզի: Բնաւ բարեպաշտ եւ հաւատացեալ մօրդ չես ելեր:

– Ղազար, հանգամանքիդ մէջ կեցիր: Թէեւ անունս Թովմաս է, սակայն մի՛ կարծեր որ Թովմաս առաքեալին պէս անհաւատ եմ, մեր սրտին ու մտքին մէջ հաւատք ունինք, եթէ պէտք ըլլայ՝ ուրիշներուն ալ հաւատքին գաղտնիքը կը բացատրենք: Գնա՛, ջլթիկ կնոջդ վրայ պոռա, անոր վրայ մաղձդ թափէ, անդաստիարակ քեզի: Ըսելիք ունիս՝ եկուր քովս, ցած ու կիրթ ձեւով բացատրէ, իսկ եթէ շատ կը նեղանաս բարձր ձայնէս՝ կրնաս թաղդ փոխել եւ կամ հեռանալ թաղէն ընդմիշտ: Ես քեզմէ առաջ այս թաղը եկած ու հաստատուած եմ: Դուն քեզի մեր թաղին պատասխանատուն մի՛ կարծեր, քիչ մը ազնիւ եղիր ու մարդոց հետ խօսիլ սորվիր:

………..

Շաբաթ մը ետք, մեր Թովմասը երբ կը լսէ, թէ Ղազարոսը ինկեր ու ոտքը կոտրեր է, առաջին այցելողը ինք կ’ըլլայ: Ան գեղեցիկ ծաղկեփունջ առած հիւանդտեսի կ’երթայ, մոռնալով շաբաթ մը առաջ սրած վիճաբանութիւնը:

Մեր թաղի մարդիկը ներողամիտ սիրտ ունէին: Անոնց անհաշտ վիճակը մէկ շաբթուան համար էր միայն:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s