ԿԱՂԱՆԴ

moll

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Կաղա՞նդ,
Տօ՞ն,
Բերք ու բարի՞ք,
Չէ,
Շռայլութիւն անհաւատալիք,
Աղքատ, հարուստ սոթտած թեզանիք,
Ինկած են շուկաները ու գտած՝ հաւաքելիք:
Հարուստին հոգն ի՞նչ՝
Ափ մը ջուր է իր ծովէն պակսելիք:
Աղքատին ալ հոգը չիք,
Վարժ է ան ամիսները գալիք
Պարտք վճարել ու թափել ճակտի քրտինք,
Միայն թէ իր ընտանիք
Ըլլայ ուրախ ու երջանիկ
Եւ լոկ Կաղանդին գիշերը մեղմիկ,
Վայելէ առատ ուտելիք ու խմելիք
Եւ այս առատութիւնը հոգ չէ թէ
Դուռ մը բանայ անոնց բախտին գալիք:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s