ԱՊՐԻԼ ՔՍԱՆՉՈՐՍ

թակիչ.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Հատէ հատէ
Ոտքի ելէք
Ոտաբոպիկ
Թացագլուխ
Հայանալու օրն է այսօր
Բոլորս մէկ
Բռունցք մռութ
Անհոգ անդէմ
Զոհերուն ուսը
Կամ գրպանը
Ահագին տեղ կայ դեռ
Աշխարհն ալ դնես չի բաւեր
Պարտքի վարձքի քաղցի օրն է հասած
Հատէ ոտքի՜
Յաղթանակի պոռչտուքով
Մենք մեզ ցոյց տանք
Մաքուր ներքնազգեստով
Ուրիշները մեզ թող չափեն
Եթէ կրնան
Մենք մեր չափին պէտք չունինք
Անչափ անհուն
Մեր ձայնը կու գայ ու կ’երթայ
Թէեւ չկայ
Կը վախցնէ
Թէեւ չկայ
Կը հագցնէ
Երկիրը ծախողը
Նահատակները ծախած ծխած է
Իսկ քաղաքացին արտաքսողը
Նահատակները ո՞ւր պահած է
Մէկը դուրսէն պոռալով
Միւսը ներսէն մուրալով
Ո՞ր յիշողութեան ծառան կամ տէրն են
Երկիրը պարպեցէք
Ողջերը հեռացուցէք
Մեռելները յարգեցէք
Դուրսերն ալ փողոց իջէք
Մուկի մկան ցոյց տուէք
Ունեցածդ չունեցածէդ
Զանազանել գիտցնող
Խելքի կուտ մը հասուննար
Գոնէ այսօր
«Ահաւոր բան մը» ճիշդ հոս
Ոչ թէ մութին մէջ
Այլ օր ցերեկով
Աչքերնուդ առջեւ
Քիթերնուդ տակ
Անգոյ խղճին առջեւ մեր եւ ձեր
Պիտի կատարուի դեռ շատ երկար

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s