ԱՐՈՒԵՍՏ ՔԵՐԹՈՒԹԵԱՆ 9

արուեստագէտը.jpg

ՈՅԺ

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ

Եղեր… արուեստը անմահ է
Արուեստագէտը՝ մահկանացու
Եւ քանի որ արուեստը անմահ է
Թո՛ղ ըլլայ արուեստագէտը՝ մահկանացու

Ո՛չ, արուեստագէ՛տը պէտք է ըլլայ անմահ
Եւ շարունակէ իր կեանքը
Առաջին վերջակէտէն յետոյ
Փակէ աչքերը, բայց միայն ակնթարթ մը…

Որովհետեւ ի՞նչ պիտի գրէր Շէյքսփիր, եթէ
Չմեռնէր իր մահուան օրը, այլ ապրէր
Երկրորդ հասակ մը, եւ երրորդ, մինչեւ այսօր

Եւ ի՞նչ հսկայ ու զարմանալի երկ
Տարբեր սկիզբներու փոխարէն
Շարունակում անկասելի… անասելի՞

24 Ապրիլ 1991

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s