ԱՐՈՒԵՍՏ ՔԵՐԹՈՒԹԵԱՆ 10

ծով ն

ՈՅԺ

ՆԵՐՇՆՉՈԻՄ

Թերեւս որեւէ բանէ աւելի
Աւելի նոյնիսկ գիտնալէն՝
Կարծեցեալ նպատակը կեանքիս,
Ես կը փնտռեմ… ներշնչումը:

Ահա այս տողերէն ետք
Արդէն ցամքած է ակը՝
Պիտի գործածած չըլլայի
Ցամքած ակին պատկերը:

Բայց անշուշտ անհրաժեշտ էր այդտեղ
Գործածուած պատկերին գործածումը
Եւ կ’ուզեմ որ ակը յորդի:

Ներշնչումը… ներշնչման պէս բնական,
Բայց միայն մէկ շունչ… իմացեալ,
Եւ… արտաշնչում է մնացեալը:

27 Օգոստոս 1991

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s