ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ

արձանը ս           արձանը Ս 2

ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ

 

ՍԻՐԱՀԱՐՆԵՐՈՒ ԱՐՁԱՆԸ

Այգիին մէջ նոր արձան
զետեղեցին.
հանդիսաւոր բացում մըն ալ ըրին.
քանդակագործը հարցուց.
– Ի՞նչ կը տեսնես:
– Երկու գլուխ մէկ մարմին,- ըսի.
– Ճիշդ այդ է ուզածս,- ըսաւ:

Հիմա պրոնզեայ արձանը
լուռ կը հսկէ սիրահարներուն,
որոնք այգիին մէջ
ասդին-անդին
զոյգ-գոյգ
իրարու պլլուած՝
պատրաստ են
ըլլալու արձանին նման:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԺԱՄԱՑՈՅՑԸ

Տինկ-տոնկ
հսկայ ժամացոյցը
կը հսկէ քաղաքին.
կը կարգաւորէ ընելիքները:
Հրապարակի ժամացոյցն է, որ
Պապ-ըլ ֆարաճի ժամացոյցէն կը տարբերի.
ոճրագործները
կեղծաւորները
ալան-թալանները չի՛ կախեր իր վրան:
Այս ժամացոյցը վախ չ’առթեր մարդոց,
ան լոկ պարտականութիւնը կը կատարէ՝
տինկ-տոնկ.

Անդին՝ ալան-թալանն ալ կը շատնա՜յ
կեղծիքն ու
ոճրագործութիւնն ալ…

 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋԸ

Ինչքա՜ն խորունկ
գլխապտոյտ
վարը գետը
ու ջրվէժի ձայն.
«Ապրելուց քաղցր է մեռնել քեզ համար», ըսաւ.
խաբած էր:
Յաջորդ օրը
Հրազդանի կամուրջին քով
եղաւ իրենց հանդիպումը՝
ուշացած:

Մինչեւ մօտենայ՝
միւսը կամուրջէն վարն էր:

Չէր սպասեր, շլմորած՝
«Կրակին հետ խաղալ» ինչ ըսել է՝ հիմա՛ հասկցաւ:

 

ԳԵՂԱՐԴ

Գեղ – արդ
Գեղասիւն
Գեղգեղուն
Գաղտնի երկխօսութիւն,
Լռութիւնս մինչեւ երկինք աղաղակող
Ժայռափոր հսկայ:
«Գեղարդ դնենք անունը», ըսի
«Ի՞նչ պէտք կայ», ըսին
աչքս հոն մնաց,
սիրտս՝ զանցառու:

Սէրս աճեցաւ
պէտք է ծնի.
-Գեղա՛րդ
Դուն ի՛մ անունս պիտ’ ըլլաս:

Համայն Լռութիւն:
«Տէ՜ր, Ողորմեա՛»:

Գեղարդ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s