ԱՐՈՒԵՍՏ ՔԵՐԹՈՒԹԵԱՆ 11

փշաթել

ՈՅԺ

ՓՇԱԹԵԼԵՐԸ

Նոյնիսկ երբ ունիմ մղում իմ մէջ
Եւ արագ ու առոյգ կը մօտենամ,
Տարիներու փորձն իսկ կրնայ ցնդիլ,
Կրնամ նոյնիսկ մոռնալ որ բանաստեղծ եմ:

Ոչ, բանաստեղծութիւնը չի հեղեղիր թուղթին,
Որ դուն ալ արագ ու առոյգ հեռանաս
Եւ ըսես՝ դառնանք մեր գործին,
Կամ՝ եղաւ, վայելենք հիմա կեանքը:

Մոռցիր որ աւարտ ունի օրը
Եւ յառէ աչքերդ առաջին տողին
Մինչեւ որ մինչեւ աւարտ երկարի:

Բառերու պղտոր հեղեղ մը, այո,
Բայց միայն տասնեւչորս տող թուղթին վրայ,
Փշաթելերու պէս պաղ ու պսպղուն:

 

26 Ապրիլ 1991

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s