ԽՆՁՈՐՆԵՐ ԽՆՁՈՐՆԵՐ

խնձոր

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Երկինքէն ազրպէյճանական խնձորներ ինկան
Երեւանի շուկան
Ուրկէ՞ ինկան
Երկինքէ՛ն երկինքէ՛ն
Չլսեցի՞ր
Լաւ կամ գէշ խնձորներ են
Կանաչագոյն
Բայց ազերի խնձորներ
Հարկաւ խնձորն ալ ինքնութիւն ունի
Մէկը նետած է նորէն մեր գլխուն երկինքէն
Կը պատահի
Ծօ հապա ձե՞ր խնձորները
Որ ողողած են արդէն ձեր շուկան
Եւ միւսնե՞րը
Թրքականնե՞րը
Հա
Անոնք խնձոր չեն
Միայն խնձո՞ր
Հագուստ-կապուստ
Խմիչք-մմիչք
Մէյ մը դարձէք Երեւանի շուկաներն ու վաճառատուները
Եթէ ձանձրանաք
Լիբանան անցէք
Միայն Երեւա՞ն
Պէյրութէն Իսթանպուլ օդանաւերը մտա՞ծ էք
Լման խնձորներով լեցուն են
Երկինքէն սխալմամբ կամ պատահմամբ Երեւան ինկած
Խնձորներո՞ւն մնացիք
Հապա ձեր կախած երկու խնձորը
Վերէն կամ վարէն
Ըստ սեռի տարբերութեան
Թերեւս պակասաւոր ալ էք
Կամ խնձորախիլ խնձորահատ
Խնձոր կ’իյնայ երկինքէն
Խնձոր կը հասնի ձեր ուղեղէն

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s