ԿՌԻՒԸ

զէնք

Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ

Սագօն մեր թաղի ամենալուրջ երիտասարդներէն մէկն էր: Ան սուսիկ-բուսիկ գործէն տուն եւ տունէն գործի կը մեկնէր: Թաղեցիները տարբեր համարում եւ սէր ունէին այս երիտասարդին նկատմամբ:

Պատահեցաւ որ Կիրակի օր մը Սագոյին հայրը անակնկալ հիւանդացաւ, եւ բժիշկ տուն բերին: Բժիշկը Թաթուլ էմմին լաւ մը քննելէ ետք, դեղագիր գրեց եւ տնեցիներուն պատուիրեց, որ Թաթուլը լռութիւն կ’ուզէ, պէտք է քնանայ, որպէսզի կազդուրուի. «Կրցածնուդ չափ տան մէջ ձայն մի հանէք», ըսաւ եւ վարձքը ստանալէ ետք սեւ պայուսակը շալկելով Սագոյենց տունէն դուրս ելաւ:

Սագօն իր մօր հետ ձեռքի նշաններով կը խօսէր, որպէսզի չխանգարէր հօր հանգիստը. մէյ մըն ալ դրացի Մկրտիչին տունէն լսելի եղաւ ձայնասփիւռին բարձր ձայնը: Մկրտիչենց տունէն ելած ձայնը առողջ մարդուն իսկ նեղութիւն կը պատճառէր, ո՞ւր մնաց՝ հիւանդի մը:

Սագօն մօրը դիմեց, որ Մկրտիչենց տունը երթայ ու խնդրէ, որ ձայնասփիւռին ձայնը իջեցնեն.

– Մամա՛, Մկրտիչին ըսէ՛, որ հայրս հիւանդ է եւ կը քնանայ:

Տիկին Ալիս տղուն պատուէրը գործադրեց, սակայն առանց արդիւնքի տուն վերադարձաւ: Մկրտիչ ձայնասփիւռին ձայնը աւելի բարձրացուց, առանց կարեւորութիւն տալու հիւանդին:

Սագօն անմիջապէս, վրդոված, բարձին տակէն ատրճանակը առնելով Մկրտիչենց տունը յարձակումի գնաց, առանց նոյնիսկ մօր պոռչտուքին կարեւորութիւն տալու:

– Մկրտի՛չ, եթէ էրիկ մարդ ես, դուրս ելի՛ր,- ըսելով Սագօն երկու կապար օդը կրակեց:

Մկրտիչենց տան ձայնասփիւռը անմիջապէս լռեց, իսկ տունէն ոչ ոք դուրս եկաւ:

– Ձայնասփիւռդ մարելու համար կրակո՞ց կուզէիր, անզգա՛մ, չըլլա՛յ որ երեսդ ինծի ցոյց տաս, տեղւոյն վրայ կը սատկեցնեմ քեզ,- ըսաւ ու վերադարձաւ տուն:

Սագոյին հայրը ո՛չ ձայնասփիւռի ձայն լսած էր, ոչ ալ տղուն կրակոցը, ան մշիկ-մշիկ քնացած էր:

Յաջորդ օր՝ Երկուշաբթի, Սագօն դրացիներէն լսեց, թէ Մկրտիչը գիշերով տունը պարպեր ու թաղէն մեկներ է:

Սագոյին կրակոցն ու կարդացած ասպարէզը Մկրտիչը փախցուցած էր թաղէն:

Սագօն եւ Թաթուլ էմմին Երկուշաբթի առաւօտ կայտառ գործի գացին:

Թաթուլ էմմին առողջացած էր եւ ճամբան Սագօն կը մեղադրէր, կատարած արարքին համար:

Ամիս մը ետք թաղեցիները լսեցին, թէ Մկրտիչը Եւրոպա գաղթած է, Սագոյէն ընդմիշտ ազատելու համար:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s