ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽԱՌՆԱԾԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՇՏԿԵՆՔ

18788486_730417890473546_1178552365_n

ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Տէրը ըսաւ․«Ահա ասոնք մէկ ժողովուրդ են ու ամէնուն լեզուն մէկ է ու աշտարակ շինելու սկսան, հիմա ինչ որ շինել կը խորհին, բան մը չկայ որ արգիլէ: Եկէ՛ք, իջնենք եւ անոնց լեզուն խառնակենք, որպէսզի ոեւէ մէկը ընկերոջ լեզուն չհասկնայ»:

Նորը միշտ լաւ է՝ նոր լեզու, նոր կեանք, նոր երկիր…

Բայց հինն ալ իր արմատները ունի, փորձառութիւնն ու հասունութիւնը…

Որքան խանդավառ էի, երբ սկսայ հոլանտերէն սորվիլ։ Լեզու սորվիլը բառերու նշանակութիւնը գիտնալ չէ, ինծի համար լեզուն կենցաղ է, մշակոյթ, ապրելաձեւ։

Հազիւ Աստուծոյ ստեղծած Բաբելոնէն դուրս կրցայ ելլել։ Հազիւ կրցայ գլուխս ազատել ու ցաւս արտայայտել, հիմա սակայն ինկայ նոր Բաբելոնի մը մէջ:

Հոլանտացի գործընկերներս արագ-արագ կը խօսին, ականջս սրած մտիկ կ’ընեմ, որ բան մը աւելի սորվիմ․ աս ի՞նչ է… որքա՛ն «կով» բառը կը գործածեն…

Արդե՞օք իրարու կը հայհոյեն։ Համարձակութիւնս հաւաքելով հարցուցի քովս կեցողին.

– Ներողութիւն, կրնա՞ս ինծի բացատրել, թէ ինչի՞ մասին կը խօսին, ո՞վ է «կով»ը…

Գործընկերուհիս բարձրաձայն խնդաց ու ըսաւ․

– Քեզի համար դժուար է հասկնալը։

– Փորձէ՛:

Ինչպէս մենք, իրենք ալ շատ առածներով կը խօսին։ Հոլանտացիները գիւղական ծագում ունենալով, խեղճ կովը միշտ օրինակ է, ինչպէս մեր քովը՝ էշը:

Խօսակցութիւնը կը դառնար դժուար գործի մը վրայ.եթէ մարդու մը իր կարողութենէն վեր գործ մը յանձնես՝ ի՞նչ կ’ըլլայ…

Գործընկերուհիս բացատրեց առածը, ըսելով.

– Կովը լայն ջրանցքէն չի կրնար անցնիլ, ջուրը կ’իյնայ:

– Հա՜,- ըսի,- մենք ալ ունինք նոյնանման առածներ, բայց հերոսը էշն է։ Ահա քանի մը օրինակ՝ «Էշը եթէ չգիտցած խոտը ուտէ՝ գլուխը կը ցաւի», «Էշը ի՞նչ գիտէ նուշը, կ’երթայ կ’ուտէ ծառին փուշը», «Էշը ինկած փոսը անգամ մը եւս չ’իյնար»…

Ընկերուհիս՝ խանդավառ բացատրեց միւս գործընկերներուն, այսպիսով առածներու փոխանակում եղաւ…։

Բաբելոնի աշտարակին շինութեան նպատակը Աստուծոյ հասնիլ էր, բայց մեր մեղքը ի՞նչ է… չեմ կրնար չմտածել:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s