ԱԹՈՌԱՔԱՆԴ

18836280_730450247136977_1268448221_o.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մի՛ հարցնէք աթոռները ինչպէ՞ս կը քանդուին
Ե՞րբ եւ որո՞նց միջոցաւ
Ըլլան անոնք ոսկեայ արծաթեայ կամ փայտեայ
Ձեր ոռին տակ կամ գլխուն վերեւ
Երկնաթռիչ կամ գետնաքարշ այդ չորքոտանիները
Միշտ դէպի վեր ու դէպի վար հայող անշունչ
Էակները էական
Նստած տեղերնին կը քանդուին
Չէ՞ք տեսներ
Նստողներուն տակն ու վրան կը քանդուի
Անոնց գլխուն թագաթոռներ կը փշրուին
Թուրքը թուրք է կ’ըսենք այո
Սակայն շատ մը թուրքեր ձեզմէ լաւ են
Դուք ալ գիտէք
Անկէ ալ զատ
Թուրքը իբրեւ թուրք կը ջարդէ
Դուք իբրեւ հայ կը ջարդէք
Ջարդը ջարդ չէ՞
Ձեր ջարդը զա՞րդ է
Մէյ մը վար իջէք
Պոյերնիդ տեսնենք
Մատ մը հասակով
Կէս մատ ալ խելքով
Մատեան չբացող մատերնիդ
Կրնաք խոթել ճիշդ հոն
Գիտակից էք յիրաւի
Աթոռն առաթուր
Ոստաքանց արդէն
Ըսուած է չէ՞
Կարդացած լսած ըլլալու էք
Որ Մովսէսի աթոռին նստան… ախմախներ
Ախմախ չէ
Բայց եթէ հիմա դպիր եւ փարիսեցի մէջբերեմ
Պիտի հասկնա՞ք
Դպիրը դպիլին հրամայականն է թերեւս
Փարիսեցին ալ փարիզեցիներուն հետ կը շփոթէք
Մինչ այդ դուք դպիր փարիսեցի
Գիրկ գրկի
Բերան բերնի
Աթոռ աթոռի
Կը շատանաք

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s