ԱՐՈՒԵՍՏ ՔԵՐԹՈՒԹԵԱՆ 23

18789856_730432403805428_73769578_o.jpg

ՈՅԺ
ԷԳ

«Որովհետեւ առաւե՞լ եւս էգ էր, թէ
Որովհետեւ էգ էր», այս է հարցումը

Որ գրուած էր իմ կողմէ օրեր առաջ,
Բեւեռումը իբրեւ ամբողջական պատկերի մը,
Որ հիմա ամբողջովին կը խուսափի մտքէս:

Թափածոյ թռչունն էր ան, որմէ պիտի
Կեանքի կոչէի ես միս ու ոսկոր ու փետուր,
Դառնար որպէսզի առարկայ հիացմունքի,
Անխուսափելիօրէն շփոթուելով հնչեակին հետ:

Տողերն ալ կ’իջնեն դէպի աւարտ,
Իր տեղը կը մնայ թռչունը թափածոյ,
Որուն աչքերը խուփ են, որուն առջեւ ես կոյր եմ,
Եւ ով որ կարենայ զօրութեամբ մը բանալ,
Արժանի է հռչակուելու բանաստեղծ:

 

25 Մարտ 1992

 

ԷԳ – 2

«Որովհետեւ առաւե՞լ եւս էգ էր, թէ
Որովհետեւ էգ էր», այս է հարցումը

Որ գրուած էր իմ կողմէ օրեր առաջ,
Բեւեռումը իբրեւ ամբողջական պատկերի մը,
Որ հիմա ամբողջովին կը խուսափի մտքէս:

Ի մտի ունէի մասնաւո՞ր անձ մը,
Անձ մը զոր կը ճանչնայի՞, որ մտերի՞մ էր ինծի,
Իր մէկ արա՞րքն էր, այդքան տարիներ ետք,
Անակնկալի բերած զիս, ու մղած հարցումի:

Թէ՞՝ վերացական էր հարցադրումը՝
Յայտնատեսուած ճշմարտութիւն մը հաստատող,
Եւ որմէ կարելի է հետեւցնել միայն, թէ
Արուն եւ էգը տարբեր են իրարմէ,
Բայց էգը թերեւս արու ալ է – ճիշդ այսպէ՛ս:

 

28 Մարտ 1992

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s