ԱՐՈՒԵՍՏ ՔԵՐԹՈՒԹԵԱՆ 24

18836187_731140950401240_1291597389_o

ՈՅԺ
ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԸ

Մի՛ խոտորիր հետեւելով թուականներուն,
Որոնք բանաստեղծութիւններս կը ժամանակագրեն,
Անոնց ճշգրտութիւնը կասկածէ վեր է,
Բայց եւ ոչինչ կ’ըսեն զարգացման մը մասին.

Սխալ է զարգացումը փնտռել յաջորդին մէջ
Միայն, ճիշդ է փնտռել նաեւ նախորդին մէջ,
Զի զարգացումը յայտնաբերումն իսկ է, եւ միայն
Ապագան չէ որ կը յայտնաբերենք, այլեւ՝ անցեալը:

Իսկ թուակա՞նը. կը վստահեցնէ պարզապէս
Որ աւարտած է գործը – ստորագրութենէն իսկ աւելի՝
Թուակա՛նն է որ զայն կը վաւերացնէ:

… Իսկ յետոյ կարգն է ակնկալ անակնկալներուն,–
Անկարելի է գիտնալ՝ ե՞րբ պիտի յայտնուին,
Անկարելի է գիտնալ՝ ի՞նչ պիտի բերեն:

 

26 Դեկտեմբեր 1992

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s