ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՊՏՈՅՏ ՄԸ

19621512_1546769232039775_357172211_n

ՍԱՐԻՆ ԼՈՒՍԱՐԱՐԵԱՆ
Հելիոպոլիս-Գահիրէ, Գալուստեան-Նուպարեան Ազգ. Վարժարան,նախակրթարան, ե. կարգ

Ես ճամբորդել շատ կը սիրեմ, բայց այս տարուան ճամբորդութիւնը ամենալաւն էր:

Յունիսին պտոյտ մը կազմակերպուած էր դէպի Կարմիր ծով: Շատ ուրախացայ, երբ իմացայ, որ ընկերներս ալ պիտի գան:

Պանդոկ հասանք կէսօրին եւ սպասեցինք, որ մեր պայուսակները բերեն: Յետոյ կարգադրեցինք մեր հագուստները եւ ճաշի գացինք: Ճաշէն ետք անմիջապէս սենեակ ելանք, որ մեր լողազգեստները հագնինք եւ աւազան երթանք: Հոն ամենէն աղուոր տեղն էր, որովհետեւ սահնակները շատ հաճելի էին:

Կէսօրէ ետք ծով գացինք: Ծովուն յատակը շատ խոտ կար, բայց երբ ծովու կօշիկներով մտայ, չզգացի խոտը: Ակնոցս դրի եւ գունաւոր ձուկերը սկսայ դիտել: Շատ անուշիկ էին:

Իրիկուան ընթրիքին համար պատրաստուեցանք: Ընկերներս իրենց սեղանը պատրաստած էին. ես ալ իրենց հետ նստայ:

Գիշերը մէկը կրակի խաղեր կ’ընէր. շատ-շատ աղուոր էր:

Այդ տեղը չորս օր անցուցինք:

Վերջապէս… կը փափաքիմ, որ այս պտոյտը յաճախ կրկնուի…

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s