ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 1

լեռնա.png

Հեղինակ՝ Լեռնա Գարագիւթիւք
Խորագիր՝ Երթաս Բարով
Բանաստեղծութիւն
Տպագրութիւն՝ Մաթ տպարան
Իսթանպուլ
2017
Էջ՝ 126
ISBN 978-605-030-544-9

 

ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Առաջադրութիւններ

Ա. Հայերէն Մատենաշարը կը հետապնդէ Հայերէն պլօկի (https://hayerenblog.wordpress.com) վրայ հրապարակուած գրութիւններուն առանձին հատորով տպագիր հրատարակութիւնը, նկատի ունենալով, որ հոն լոյսին եկած գրութիւնները ոչ արտատպում են, ոչ ալ՝ արտատպելի, առանց պլօկի վարչութեան հաւանութեան։

Բ. Հայերէն Մատենաշարը գրութիւններուն ելեկտրոնային հասանելիութիւնը տպագիր շօշափելիութեան տանող կամուրջ մը կը հանդիսանայ եւ զուգահեռաբար ունենալու է նաեւ իր ելեկտրոնային տարբերակը պլօկին իսկ վրայ։

Գ. Հայերէն պլօկի գրութիւնները նկատառելի մասամբ մը արդիւնք են հեղինակ-վարչութիւն անմիջական գործակցութեան։ Պլօկը փոխանակման գործարան ու դաշտավայր մըն է, որուն շնորհիւ Հայերէն Մատենաշարը ահա գոյութեան կոչուեցաւ։

Դ. Գրութեանց՝ պլօկէն մատենաշար փոխանցումը ինքնին մարտահրաւէր մըն է, ելեկտրոնայինի որոշ իմաս­տով մը «գնայուն», սրբագրելի ու ջնջելի նկարագրէն դէպի տպագիր, վերջնական ու «մնայուն» նկարագիր անցումն ու հանգրուանումը։ Փոխանցումի այս ընթացքն ալ իր կարգին աշխատելավայր ու զտումի գործընթաց մըն է։

Ե. Հայերէնին, անոր շարք մը բարբառներուն, բառ ու բանին, տեղական գունաւորումներով արտայայտութիւններուն հանդէպ մասնաւոր ուշադրութեան արդիւնք են պլօկն ալ, մատենաշարն ալ, որոնց աշխատակիցներուն համացանցային հաղորդակցութիւնը հարստացուցիչ է։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s