ՄԱՐՄԻՆ ԵՒ ԱՐԻՒՆ 2

կողք 2

Հեղինակ՝ Կարօ Արմենեան
Խորագիր՝ Մարմին եւ Արիւն
Բանաստեղծութիւններ
Հրատարակութիւն՝ Սեւան
Պէյրութ
1977
Էջ՝ 87

Գիրքը կարելի է կարդալ այցելելով հետեւեալ կապը․

ՄԱՐՄՒՆ ԵՒ ԱՐՒՒՆ 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s