ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

24251881_817113855137282_1585695897_n.png

Թէ ինչպէս կը կատարուին Ազգային երեսփոխանական ընտրութիւնները Սկիւտարի եւ ուրիշ թաղերու մէջ։

«Ինգնատ Աղա», խմբագիրտնօրէն՝ Երուանդ Օտեան, Կ. Պոլիս, Ա. տարի, թիւ 5, Յունիս, 1920։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԶԱՒԷՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ

24208833_817113775137290_252806098_o.png

Զաւէն Պատրիարք Հայաստանը կը բերէ մեզի։

«Ինգնատ Աղա», խմբագիրտնօրէն՝ Երուանդ Օտեան, Կ. Պոլիս, Ա. տարի, թիւ 3, Մայիս, 1920։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԸ

24259516_817113551803979_1727237321_o.png

Պատրիարքարանը Բերայէն Գումգաբու կ’փոխադրուի

«Ինգնատ Աղա», խմբագիր-տնօրէն՝ Երուանդ Օտեան,Կ. Պոլիս, Ա. տարի, թիւ 2, Մայիս, 1920։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՁԱՅՆԴ ՀԱՆԷ՛

24257753_1699424016774295_1830118217_n.jpg

ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 8րդ դասարան

Մարդիկ, կենդանիներ, ծառեր եւ ծաղիկներ ամէն բան բնութեան մասնիկներն են: Երբ բնութիւն կ’ըսուի, մարդուն միտքը կու գան ծառեր, անտառներ: Մենք ալ բնութեան մէջ կ’ապրինք: Երբ մէկը ծառերուն, անտառներուն վնաս հասցնէ, նախ եւ առաջ ինքն իրեն վնաս հասցուցած կ’ըլլայ:

Լուրի մը մէջ դիտած էի, թէ մարդ մը կատու մը կը չարչարէր: Ամիս մը լուրը սփռուեցաւ, սակայն յետոյ մոռցուեցաւ:

Միշտ կը պատմուի, թէ բնութեան կարեւորութիւն պէտք է տանք, պահպանենք, սակայն ասոր համար շատ բան չենք ըներ: Անտառները կ’այրին, սակայն այդպիսի վտանգներուն առաջքը չ’առնուիր:

Ամէն ինչ կը խօսինք, կը յուզուինք․ միայն այնչափ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍ ՄԸ

24205113_1699421880107842_2083853967_n

ԼԱՐԱ ԳԸՐ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 8րդ դասարան

Բնութեան մէջ շատ էակներ կ’ապրին: Բոյսերը, կենդանիները, մարդիկ եւ այլն: Բոլորը բնութեան մասերն են եւ իրարու կապուած են: Եթէ բոյսերը չըլլան՝ կենդանիներ չեն կրնար ապրիլ: Եթէ մէկը վնաս տեսնէ՝ ուրիշին ալ վնաս կը հասցնէ: Մենք ալ բնութեան մէկ մասն ենք: Մենք ալ կ’ազդենք անոր եւ վնասներ կը հասցնենք: Բնաւ խորհեցա՞ք, թէ ինչո՞ւ շատ բան չի հասնիր հին օրերու բաղդատմամբ: Որովհետեւ բնութիւնը մարդոց տունն է եւ մարդիկ իրենց տուները սկսան փճացնել: Դեռ կը շարունակեն փճացնել:

Հարկաւ մարդիկ շատ օգուտ ալ ունեցած են բնութեան, սակայն ներկայիս կը վնասեն անոր: Իրենց վախճանը պիտի հասնի, նաեւ կենդանիներուն, բոյսերուն ալ:

Մենք բնութիւնը պահպանենք: Մեր ուզածին պէս անխնայ չվարուինք անոր հետ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ

24252250_1699416863441677_326732005_n

ՍԱՅԱԹ ՉԱՂԼԱ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 8րդ դասարան

Հեռատեսիլէն լուր մը կար: Այն լուրը անասնապահութեան եւ հողագործութեան մասին էր: Մտիկ ըրի, որովհետեւ հօրս գործին հետ կապ ունէր: Լուրը կը հաղորդէր, որ հողագործութիւնը եւ անասնապահութիւնը կը տկարանան: Ուրիշ լուրերու ալ հետեւեցայ, բոլորին մէջ նոյն բանը կար: Շատ յուզուեցայ: Մայրիկս կանչեցի եւ ան ալ լալ սկսաւ: Հայրիկս տուն եկաւ, ան ալ ազդուեցաւ եւ հեռատեսիլէն ուրիշ բան մը բացաւ եւ դիտեցինք:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲԱՐԵՒ ՄԸ ՏՈՒՐ ՈՒ ԱՆՑԻՐ

24259737_816604931854841_862431198_o.jpg

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

Չեմ գար ջուրերուդ մէջ լողալու
թանձրութիւնդ կորած է
աւազանդ՝ ծանծաղուտ
փրփուրներդ՝ պղպջակ
քրտինքիս տոկալ պէտք է

չեմ մտներ քուլիսներդ
վարագոյրդ պատռած է
բեմին վրայ լաւ չանցաւ
բեմէն վար դերդ խաղ է
երբ հակիմ սրտիդ վրայ
բոցդ խմելու ճար մը կա՞յ

չեմ քաշուիր տողերուդ մէջ
փախուստ տուած բառ չկայ
մոխրագոյն են գիրերդ
ակնացայտ տարր չգտայ
փոշիի հոտ կու գայ քեզմէ
ճակատիդ կիրքը զուսպ է
խրտուիլակ՝ բարձիս վրայ

եկուր
բարեւ մը տուր ու անցիր
թերեւս
այդ անգամ մեզի շատ է

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՍՏՂԱՇԱՐ

24259604_1697765633606800_665244707_o

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Գիրքն էր երկինք
պատմուածքները` բոյլ

ես` աստանդական,
պսպղուն սահողէն ու
տօթ սլացքներու հետքերէն
կը թաքնուիմ խորը պահեստին:
կը քաշուիմ վեր սոյլին փոկով
կը փոխակերպուիմ հին աստղի
ու
սեւ տափաստանին վրայ
ձեռք-ձեռքի կը կազմենք
անմոռուկը:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ՓՈԼԻՍ ՊԵՏՐՈՍԻՆ ՓԱՄՓՈՒՇՏԸ

24204943_1697242143659149_2095754553_n.jpg

ՄԱՐԻԱ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
Հելիոպոլիս-Գահիրէ, Գալուստեան-Նուպարեան Ազգային Վարժարան, Ա․ երկրորդական

Շատ կը սիրեմ մեծ մօրս քով նստիլ եւ լսել իր պատմած պատմութիւնները, որոնք տարօրինակ կը թուին ինծի:

Օր մը մեծ մօրս ըսի, որ իր մանկութեան պատմութիւններէն դրուագ մը պատմէ ինծի: Երբ լսեց, սկսաւ խնդալ եւ ըսաւ, թէ շատ հետաքրքրական պատմութիւն մը պիտի պատմէ:

Մեծ մայրս մանկութեան եղեր է չարաճճի եւ սիրեր է արկածախնդրական բաներ ընել տղոց հետ:

«Հայրս գաղտնի ոստիկան էր,- պատմեց մեծ մայրս,- եւ հայերուն կողմէ ճանչցուած էր որպէս Փոլիս Պետրոս: Զէնքը պատէն կը կախէր, որպէսզի պզտիկները չհասնին անոր»:

Օր մը, մեծ մայրս, որ եօթը տարեկան էր, փամփուշտ մը կը տեսնէ հօրը սեղանին վրայ: Ութ տարեկան զարմիկին՝ Հրայրին եւ չորս տարեկան եղբօրը՝ Զօհրապին ցոյց կու տայ: Այդ օրերուն մեծ մօրս տունը կը գտնուէր Հալէպի Ճապրիէ թաղամասին մէջ: Տունին մօտ ընդեղէն ծախող խանութ մը կար, որ կոչուած էր տիրոջ՝ Սահակին անունով: Սահակը մեծ մօրս հօրը բարեկամն էր: Սահակին խանութին առջեւէն կ’անցնէր թրամվային գիծը: Մեծ մայրս, Հրայրն ու Զօհրապը կ’որոշեն փամփուշտը դնել թրամվային գիծին վրայ ու տեսնել թէ ի՛նչ պիտի ըլլայ փամփուշտին վիճակը թրամվայը անցնելէն ետք:

Փամփուշտը կը դնեն, կ’երթան Սահակին խանութին առջեւ եւ կը սպասեն:

Թրամվայը կու գայ, փամփուշտին վրայէն կ’անցնի եւ… մե՜ծ պայթիւն մը կը լսուի:

Թրամվայը կը կենայ, քշողը, տոմսավաճառը եւ բազմաթիւ մարդիկ դուրս կը թափին տեսնելու թէ ի՛նչ եղաւ, իսկ տղաքը հեռուն կեցած, հետաքրքրութեամբ կը դիտեն:

Երբ բոլորը կը տեսնեն, թէ բան չկայ, ետ կը նստին ու կը շարունակեն ճամբան:

Մեծ մայրս, Հրայրն ու Զօհրապը կ’երթան փամփուշտին վիճակը տեսնելու: Տեղը փնտռելու պէտք չունէին, որովհետեւ կը յիշէին, թէ ուր դրած էին զայն:

Փամփուշտը երկաթի տափակ կտոր մը եղեր էր:

Կ’առնեն այդ տափակ կտորը եւ տուն կը վերադառնան, իրենց ըրած «գիտական» փորձէն գոհ եւ ուրախ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

ԴՈՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԵՍ, MEA VITA, ՈՐ ԱՅՍ ՍԷՐԸ ՄԵՐ ՄԻՋԵՒ

24133709_815777035270964_147613759_n.jpg

ԿԱՅԻՈՒՍ ՎԱԼԵՐԻՈՒՍ ԿԱՏՈՒԼՈՒՍ

Դուն կը յայտնես, mea vita, որ այս սէրը մեր միջեւ
Պիտի ըլլայ քաղցրահամբոյր ու անվերջ:
Ո՜վ աստուածներ, խոստումն ըլլայ ճշմարիտ,
Եւ որ խօսքն իր անկեղծ ըլլայ ու սրտէ՛ն,
Որ անապակ մտերմութեան դաշներգո՜վ
Կեանքէն հեշտի՜ւ անցնիլ մեզի արտօնուի:

Անգլերէնէ եւ լատիներէնէ թարգմանութիւն՝
ՈՅԺ

IUCUNDUM, MEA VITA, MIHI PROPONIS AMOREM
Gaius Valerius Catullus (84 – 54? BC)

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: