ԹԱՌՍ ԱՇԽԱՐ

ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ

23555088_1679602738756423_2102266673_o.jpg

ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

Ինկըդ քէզի տըրաձ ունիս ղուվատլու դէղ,
Սիդըդ, Հոկիդ լըն ու բոլ ին, դէղըդ՝ շադ նէղ,
Սըրա-սըրա վայուշի դեղ՝ ձիձաղիս կու,
Ձիձաղօղնուն նէսն ալ բազի-բազի տուն վայիս կու:

Մաշտկուտինին կօռձն ա ադմուն, – վէ՞վ փօխօղ ա,
Զաւալիգն ա ալայնածը պեռ դօնօղը,
Քու դայդերուդ դարմօն ընօղ՝ սաֆի տուն իս,
Ղայիմ չըլլիս՝ ինճ ալ ընիս՝ ձէձվաձ շուն իս:

Միտկ ընիս ալ, միտկ չընիս ալ – օրէյդ օնծօն,
Քօնի՞ Հոկի ակընս քէզի ձիձաղէծօն…
Ի՞նճ օկուտ օր՝ խասն ու կէյշը տուն հասկընծար, –
Թառս սօմի՞նը տա աշխըրին՝ շիդգըվիծաւ…

 

ՇՐՋՈՒԱԾ ԱՇԽԱՐՀ
Թարգմանութիւնը` հեղինակից

Դու ինքըդ քեզ դրել էիր ուժեղի տեղ,
Սիրտդ, Հոգիդ լայն ու մեծ են, – տեղդ` շատ նեղ,
Յաճախ լացելու տեղ ծիծաղում ես,
Ծիծաղողների մէջ մէկ-մէկ դու լալիս ես:

Մարդկութեան հաշիւն է այդպէս, – ո՞վ կը փոխի,
Խեղճ ու կրակն է ամէնքի բեռան տակին,
Քո ցաւերի բալասանը միայն դու ես,
Պինդ չլինես՝ ինչ էլ անես ծեծուած շուն ես:

Մտածես թէ՝ չմտածես – կեանքդ անցաւ,
Քանի՞ Հոգի քո բաց դէմքին այսօր ժպտաց,
Ի՞նչ օգուտ, որ՝ լաւն ու վատը դու հասկացար,
Թէ՞ շտկուեց այս աշխարհի սիւնը շրջուած…

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s