ՀԱԶՈՒՐ ՕՅՆԸ ՀԱՐԷՐ ԵԸՐՍՕՆԸ ՕՅՆԸ

ՄՈՒՍԱ ՏԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌ

23600720_809779825870685_1562826189_o.jpg

ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ

Մուսա լօյռին էրմանէք ըրկը բիժէն իղէյուծի, եանի հնչակ-դաշնակ, մէմիկալի հիյտ չո հասկցուայրըն։ Պիթըն դաշնակնէն Անճար, Պարէթ, Սուրիա գացեն։ Ժողովուրդէն շօյտ Անճար կը տեղաւորվեն։

Առաջ, Վաքըֆ գէյղ էրմանի ֆրանսըզ մաքթապ կիցէյր։ Էմ հայրէյկը տիքը տուսնը վիցը տարի մաքթապ գացէյր, շիւտ աղվիր հայրէն եւ ֆրանսըզճա գիտիր։ Էմ մամօ ատ ըրկը լիզէուն մանկապարտէզ սուրվէյուծ։

Էրմանէյք ուրթիլին սօնկ ադ մաքթապնէն կը փակուա։

 

ՀԱԶԱՐԻՆՆՀԱՐԻՒՐԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆ

Մուսա լերան հայերը երկուքի բաժնուեր են, այսինքն հնչակ-դաշնակ, իրարու հետ չէին հասկցուեր։ Բոլոր դաշնակները Այնճար, Պէյրութ, Սուրիա գացին։ Ժողովուրդին մեծ մասը Այնճար կը տեղաւորուի։

Առաջ Վաքըֆ գիւղը հայկական-ֆրանսական [ֆրանսական թեքումով] դպրոց մը կար։ Իմ հայրս մինչեւ 16 տարեկան դպրոց գացեր է։ Շատ աղուոր հայերէն եւ ֆրանսերէն գիտէր։ Մայրս ալ այդ երկու լեզուները մանկապարտէզը սորված էր։

Հայերուն հոնկէ մեկնելէն ետք դպրոցները կը փակուին։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s