ՀԱԶՈՒՐ ՕՅՆԸ ՀԱՐԷՐ ՏԸՍՆԸ ՀԱՆԿԸ ՔԱՌՍԱՈՒՆ ՈՒՐ ՄՈՒՍԱ ԼՕՅՌ

ՄՈՒՍԱ ՏԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌ

23634049_1682206621829368_793666859_o.jpg

ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ

Եութթը գէյղ ժողովիցուն չիւք սահաթվէյն ճամբըք քիլիցեն եւ Մուսա Լօյռ իլուն։ Իրինց հէյտ տարեն ասսանք եւ ուտիլա։ Հուն քառսաուն ուր մնացեն։

Իրենց ըրմէյն տըսնը աութը հիգգայ տիճկանք զարկիցեն։ Իրինք ուգուղ ասկարնէն զարկիցեն։

Ուտիլեն թմմիցու։ Շիւտ դիժուրութեն քիշիցեն։ Տիսուն ինկլիզ եւ ֆրանսըզ կէմինա։ Իժկիտիցեն պայրուք։ Անընք տիսուն, իկեն, առեն զիրընք։ Տարեն Փորթ Սայիտ, Թրապլուսկարթ։ Չիւք տարա մընացեն, բանիցուն։ Էմ պապակ ֆրընճլըք իրէյց, էր կասայրըն ֆրըն պապակ։

Սօնկ հարցուցեն Ամերիկա՞ ու Աւրուբա կուզըք ուրթու։ Անընք ուզիցեն եիտ իրինց գէյղ ուրթիլ։ Տիքը համու տեւամ կօ ինի։ Եօթը գիղին մըկ գիղ մնից համու, կասւա Վաքըֆ գէյղ։ Ամըն տարա, Աստուածածնէն, ղայր տիղի էրմանըք կուգուն, անտըղըցը էրմանըքն ալ կուգուն։

 

ՀԱԶԱՐ ԻՆՆ ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՍՆՀԻՆԳԸ
ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՕՐ ՄՈՒՍԱ ԼԵՌ

Եօթը գիւղ հաւաքուեցան, չորս ժամուան ճամբայ քալեցին եւ Մուսա լեռ ելան։ Իրենց հետ տարին անասուններ եւ ուտելիք։ Հոն քառասուն օր մնացին։

Իրենցմէ տասնութ հոգի տաճիկներու կողմէ զարնուեցան, իրենք եկող զինուորները (տաճիկ) զարկին։

Ուտելիքը վերջացաւ։ Շատ դժուարութիւն քաշեցին։ Տեսան անգլիական եւ ֆրանսական նաւեր։ Շարժեցին դրօշակները, անոնք տեսան, եկան, առին զիրենք, տարին Փոր Սայիտ, Թրապլուսկարթ։

Չորս տարի մնացին եւ հոն աշխատեցան։ Մեծ հայրս հացագործ եղած է։ Զինք կը կոչէին հացագործ պապուկ։

Իրենց հարցուցին՝ Ամերիկա՞ կ’ուզէք երթալ, թէ Եւրոպա։ Անոնք ուզեցին իրենց գիւղը վերադառնալ։ Հիմա այդ եօթը գիւղէն մէկ գիւղ կը մնայ, կը կոչուի Վաքըֆ։ Ամէն տարի, Աստուածածնին, ուրիշ տեղերէ հայեր կու գան, տեղացի հայերուն կը միանան։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s