ԳԱՐՕԴԻԾԱ

ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ

23698553_1684172018299495_1005217762_o.jpg

ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

Ցոյդը էգաւ, դընէյս դակ է,
փէճկօ կուզիմ ամա էլի,
հըմ էլ նէսը գըրագ ըլլի,
ճըտճըտունը լըսիմ փէդին:

Մէմ էլ կուզիմ գէջին նստաձ
դէսնուշ իմ հօյս,
քօվի լընգագ սէղնին վըրըն մաձուն՝ փըռշաձ
ուդէլիկնին օնուշ էպվաձ ձէռօկ խաս մօյս:

Գարօդիծա,
վէյուշի չակ,
կօռուշի չակ,
մէռնուշի չակ
գարօդիծա եէս ձընօղնուս հօմ ու հէդին…

 

ԿԱՐՕՏԵՑԻ
Թարգմանութիւնը հեղինակից

Ցուրտը եկաւ, տունը տաք է,
վառարան եմ ուզում բայց ես,
համ էլ՝ մէջը կրակ լինի,
ճըտճըտոցը փայտի լսեմ:

Մէկ էլ՝ հօրս կ’ուզեմ տեսնել,
աթոռակին ցածրիկ նստած,
նրա կողքի լայն սեղանին՝ մածուն բրդած,
ու ճաշերը համեղ ու տաք մօրս եփած:

Կարօտեցի,
լացելու չափ,
գոռալու չափ,
մեռնելու չափ
կարօտեցի ծնողներիս համ ու հոտին:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s