ՆԱՄԱԿ ՄԸ Գ. ՇԱՀԻՆԵԱՆԷՆ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻՆ

23768558_812091368972864_1359129544_o.jpgԳՐԻԳՈՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆ


Գ
Շահինեան-Վրէժ-Արմէն նամականիէն կը պակսէր այս մէկը, որ ուշ յայտնաբերուեցաւ ու այժմ կը հրապարակուի։

ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿ

 

Պէյրութ, 1 հոկտեմբեր 1990

Սիրելի Վրէժ-Արմէն

Ծրարելէ առաջ երբ աչքէ անցուցի ընտրուած այս էջերը՝ անդրադարձայ որ նուազագոյնը մէկ յատկանիշ անտեսուած է: Դասագիրքերու շարքիս[1] մէջ յատուկ ուշադրութիւն դարձուած է լիբանանեան շրջապատին. արաբական գրականութենէն որոշ կտորներ թարգմանուած են եւ որոշ դասերու որոշ մանրամասնութիւններ յատկապէս կապուած են լիբանանեան իրականութեան:

Ըսենք՝ այդքան ալ կարևոր չէ այս անտեսումը, քանի ճի՛շդ այս պակսող մասն է որ պէտք է փոխուի քանատական տարբերակի մը մէջ և հոն պատրաստուելիք կամ հոնտեղի համար պատրաստուելիք դասագիրքերու շարքը պէտք է ամրօրէն առնչուի քանատական իրականութեան:

Մնացած յատկանիշները կը գուշակես ներփակ էջերէն և բացատրական 7 կէտերէն: Խելացի մարդ ես՝ կրնաս մասէն մեկնելով գուշակել ամբողջութիւնը:

Ես երկու օր առաջ վերադարձայ Եւրոպայէն: Երեք շաբաթ կեցայ Փարիզ, շաբաթ մըն ալ՝ Պելճիքայի զանազան քաղաքները, բարեկամուհիի մը եւ բարեկամներու քով: Հինգ տարիէ ի վեր առաջին անգամն է որ կ’երթայի Եւրոպա: Հոգեմարմնական վերանորոգումի իսկական առիթ եղաւ այս ճամբորդութիւնը:

Վաղը կը վերսկսիմ սովորական գործունէութեանս: Տեսականօրէն եւ մասնակիօրէն: Մեր շրջանը, որ Զօր. Աունին ենթակայ է, կտրուած է Լիբանանի միւս շրջաններէն եւ ենթարկուած շրջափակումի: Մանկավարժական ո՛չ մէկ աշխատանք կարելի է, քանի ամէն տեղափոխում շրջանէ շրջան բացառուած է: Բայց ես պիտի երթամ Կաթողիկոսարան, որ Խաչեր Գալուստեան Ման-/էջ 2/կավարժական Կեդրոնի[2] կայքն է, եւ անձնական աշխատանքով զբաղիմ: Շաբաթը երեք յետմիջօրէ: Գալիք օրերը պիտի ցուցնեն թէ ե՛րբ պիտի կրնամ Լիբանանեան Համալսարան ալ երթալ:[3]

Մուշեղ Իշխանի մասին գրածս[4] անշուշտ տպած ես մինչև հիմա և թիւը ղրկած ինծի: Օր մը կը ստանամ:

Ներկայ պայմաններուն մէջ չեմ գիտեր՝ ի՛նչպէս պիտի ղրկեմ քեզի այս նամակը և ներփակ թուղթերը: Հաւանօրէն դիմեմ Վեհափառի քարտուղարուհիին օժանդակութեան:

Կրկնութեան գինով ըսեմ թէ շատ ուրախ եղայ քեզ անձնապէս ճանչնալով, ծանօթութեանս հետ համակրանքս ալ խորացաւ քեզի հանդէպ: Ափսոս, սակայն, ժամանակը կարճ էր: Ժողով-ժողով խաղալու տեղ աւելի լաւ չէ՞ր ըլլար որ հոգեշահ խօսակցութիւն ունենայի Վազգէնին,[5] Մարգարին,[6] Հրանդին[7] ու քեզի հետ…

Յուսալով որ օրին մէկը նման առիթ մըն ալ կը ստեղծուի՝ կը գոհանամ թղթակցութեամբ: Ահա քեզի գրելիք նամակս կը հասնի իր աւարտին: Շուտով պիտի գրեմ նաեւ Մարգարին, թերեւս այսօր իսկ, եւ ուղարկեմ իրեն Խաչեր Գալուստեան Կեդրոնի ծրագիրը:

Ջերմ բարեւներով՝
[Ստորագրութիւն] Գ. Շահինեան

 

[1] Խօսքը «Ծովասար» դասագիրքերու շարքին մասին է, Լիբանանի նախակրթարաններու Ա.-Ե. կարգերուն համար ծրագրուած, որ սակայն չէ հրատարակուած։ Դասագիրքերը ատեն մը խմորատիպ գործածուած են միայն։ Այս տեղեկութեան համար շնորհակալութիւն կը յայտնենք Տիկին Արաքսի Շահինեանին։
[2] Շահինեան եղած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի Խաչեր Գալուստեան Մանկավարժական Կազմաւորումի Կեդրոնի հիմնադիր անդամ եւ տնօրէն 1987–2007 թուականներուն։
[3] Շահինեան 1970-1994 Լիբանանի Պետական Համալսարանին մէջ ֆրանսական գրականութիւն դասաւանդած է։
[4] Գրիգոր Շահինեան, «Ուսուցիչ բարեկամ՝ Մուշեղ Իշխան», Հորիզոնի Գրական Յաւելուած, Ե. տարի, թիւ 10, Հոկտեմբեր, 1990։
[5] Վազգէն Տէր Գալուստեան։
[6] Մարգար Շարապխանեան։
[7] Հրանդ Մարգարեան։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

One thought on “ՆԱՄԱԿ ՄԸ Գ. ՇԱՀԻՆԵԱՆԷՆ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻՆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s