ԽՕՐԱՏԱ

ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ

24323957_1701286049921425_207645538_o

ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

«Կօռձէյդ թըմիզ գընի՞ս տա» –
Հայծուծ մօմը տիմածի,-
«Փանջարածըն աշէծի,
Գօմմօր խէլկըս նէդէծի:
Շիպաս աբոյդ էպվաձ չա,
Դէշիմադ ավիլվաձ չա,
Չէյ դեսնում գու խընօծիդ,
Մալէյդ էրկը տըրվաձ չին:
Խէդը պուսաւ աձուկիդ,
Մէյվադ փըտի գու ձառին,
Բուբուլնիդ աստին-ընտին՝
Ալի գըբար կըրուշիդ:
Հըսաբն, օղուլ, ադմուն չա,
Քիճ մը էդռաֆըդ աշա,-
Զընգիննօն գու ընէր սալտ՝
Վէվ օր կօռձն ույ գընա լաւ…»:

Աճվիս քիճ մը ձըռէծի,
Քընտիս դագըն խնդածի,
Մըտկիս մէճը քըրֆէծի,
Ամա խորատիլ չայծի:
Ինծօ՞յ ասէյ հարիֆին,
Հընտէ «Քա՛, կընա կօռձիդ,
Հիմի հիչ կօռձ չընօղին
Օմբայնին ին ձըմաձիկ…»:

 

ԶՐՈՅՑ
Թարգմանութիւն հեղինակից

«Գործերըդ լա՞ւ ես անում» –
Հարցրեց մամը դիմացի,-
«Պատուհանից նայեցի,
Մնաց՝ խելքս նետէի:
Կարծեմ ճաշըդ եփուած չէ,
Յատակըդ աւլուած չէ,
Չոր եմ տեսնում խնոցիդ,
Անասունըդ կապուած չի:
Խոտը բուսաւ քո էգին,
Միրգդ փտում է ծառին,
Ճտերդ՝ ցիր ամէնուր,
Էլի կպար գրելուդ:
Հաշիւն, օղուլ, այդպէս չէ,
Կողքերդ նայիր ու տես,
Հարստանում են նրանք,
Ովքեր գործն են անում լաւ…»։

Ես աչքերս թեքեցի,
Քթիս տակ ծիծաղեցի,
Մտքումս հայհոյեցի,
Բայց չբարձրաձայնեցի:
Ինչպէ՞ս ասեմ յարգուածին.
«Աղջի՛, գնա քո գործին,
Հիմակ՝ հէչ գործ չանողի
Ամբարներն են բոլ ու լիք…»։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s