ԶԻՄԶԻՄՕՆ ԱԼԱՖՐԱՆԿԱ ՏԱՐԱԶՈՎ

ngare.jpg

Յ․ ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ

Զիմզիմօն երբեք այդ կերպարանքով չէր տեսնուած մեզի՝ թաղեցիներուս:

Փայլուն, կարմիր, գծաւոր շապիկ, երկնագոյն տաբատ, ճերմակ փողկապ, կանաչ ժիլէ եւ սուր քիթով ճերմակ կօշիկ:

– Այս ինչ հմայիչ եւ նախանձելի արտաքին ունիս, Զիմզիմօ՛, կ’ըսէ տիկին Վիոլէթ, քթին տակէն խնդուք արձակելով:

– Ասոր կ’ըսեն ալաֆրանկա զգեստ, ազնուականներու յատուկ է միայն. իմ ալ արմատներս ազնուական ըլլալնուն համար երբեմն ասպէս կը հագնիմ, որպէսզի միշտ յիշեմ ազնուական ծագումս:

– Զիմզիմօ, ալաֆրանկադ ամբողջական ըլլալու համար պէտք է գլխուդ գլխարկ եւ ձեռքիդ ալ գաւազան ունենաս:

Զիմզիմo անմիջապէս գրպանէն ծալուած գլխարկ մը հանելով կը շտկռտէ այն, ապա գլխուն կ’անցընէ, յետոյ միւս գրպանէն կարճ գաւազան մը հանելով կը ժպտի:

Տիկին Վիոլէթ հազիւ գլխարկով եւ գաւազանով կը տեսնէ Զիմզիմօն՝ քահքահ մըն է դուրս կու տայ․

– Զիմզիմօ, այդ գլխարկը ուրկէ՞ ճարեր ես:

– Ֆրանսայէն հօրաքոյրս ղրկած էր ասկէ տարիներ առաջ:

Տիկին Վիոլէթ չի դիմանար եւ բարձրաձայն կը խնդայ:

– Տիկին Վիոլէթ, ինչո՞ւ է այս խնդուքդ չեմ հասկնար,- Զիմզիմօ կը հարցնէ լրջացած:

– Զիմզիմօ, այդ դրած կարմիր գլխարկդ իմս է, ասկէ տարի մը առաջ տանդ առջեւի աղբանոցին մէջ նետած էի․ ի՞նչ հեքիաթ կը պատմես՝ Ֆրանսայէն-Իտալիայէն նուէր ղրկեր են քեզի․ այդ գլխարկը Մահմուտին պալիայի խանութէն գնած եմ, գինն ալ այսօրուայ պէս կը յիշեմ․ ան ինձմէ մէկ ոսկի առած էր որպէս փոխարժէք:

Զիմզիմօ անյարմար վիճակ մը կը ստանայ եւ անմիջապէս գլխարկը կը հանէ եւ տիկին Վիոլէթին կերկարէ․

– Գլխարկը գլուխդ անցո՛ւր, ես անոր պէտքը չունիմ․ եթէ պէտք ունենայի՝ չէի թափեր: Միայն թէ ստախօսութիւն մի ըներ․ եթէ կ’ուզես՝ պահարանիս բոլոր գլխարկները քեզի կու տամ:

Զիմզիմօ կը կարմրի եւ արագօրէն կը հեռանայ, տուն կը մտնէ, ալաֆրանկա հագուստը կը հանէ եւ իր առօրեայ սովորական հագուստով կ’երթայ յաճախորդներ որոնելու, զանոնք նկարելու համար:

Այդ օրուընէ Զիմզիմօն ալֆրանկա տարազէն հրաժարած էր, քանի տիկին Վիոլէթ լաւ մը պախարակած էր զայն:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s