ԱՌԱԿՆԵՐ

26142811_1728972553819441_447508338_o.jpg

ԿԱՊԻԿՆ ՈՒ ԹՈՒԹԱԿԸ
ԼԻԱՆԱ ՓՈՀԱՆԵԱՆ, ԱՆԻ ՍՈՄՈՆԵԱՆ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Վարժարան, Միջնակարգի 6րդ դասարան

Ժամանակին կապիկն ու թութակը դպրոց կ’երթային։

Օր մը ուսուցիչը դասարանին մէջ հարցում մը կը հարցնէ։

Այն ատեն թութակը կը դիմէ կապիկին.

– Կապիկ ընկեր, կրնա՞ս վերջին անգամ մըն ալ ինծի ըսել այս հարցումին պատասխանը։

Կապիկը մտածելով, որ վերջին անգամն է, կ’ըսէ այդ հարցումին պատասխանը։

Ուսուցիչը տեսնելով, որ թութակը ձեռք կը բարձրացնէ, կ’ուզէ, որ ան պատասխանէ։ Եւ թութակը ճիշդ հարցումին պատասխանը կու տայ։

Հինգ օր վերջ կը հասնի գրաւորի ժամը, բայց այդ օր կապիկը դպրոց չ’երթար, որովհետեւ հիւանդ էր։ Թութակը կարծելով, որ կապիկը պիտի գայ, դասը չի սորվիր։

Այդ օրը խեղճ թռչունը ամբողջ ժամը կը մնայ իր գրաւորի թուղթին առջեւ, առանց պատասխանի։

 

ԵՐԿՈՒ ՔՈՅՐԵՐ
ՄԱՆԷ ՄԱՐՏԻՐԵԱՆ, ԹԻԱ ԽԱՉԵՐԵԱՆ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Վարժարան, Միջնակարգի 6րդ դասարան

Օր մը, կին մը աշխարհ կը բերէ զոյգ աղջիկներ։ Մէկը կ’ըլլայ աշխատասէր, իսկ միւսը՝ ծոյլ։ Աշխատասէրին անունը Մարի էր, իսկ ծոյլինը՝ Լիզա։

Լիզան շատ գեղեցիկ էր, բայց ամբողջ օրը հայելիին դիմաց կ’անցընէր, մինչ Մարին ամբողջ օրը կ’աշխատէր ու Լիզային կ’ըսէր.

– Լիզա, հայելին մէկ կողմ ձգէ եւ եկուր ինծի օգնէ։

– Մարի, չեմ կրնար, հիւանդ եմ,- կը պատասխանէր ան։

– Ի՞նչ հիւանդ, ո՛չ կը հազաս, ոչ ալ կը պառկիս։

Լիզան կը սկսի հազալ, իբրեւ թէ հիւանդ է։

– Ըհ, ըհ, նայէ՛, հիւանդ եմ, կը հազամ։

Տարիներ ետք ծոյլ Լիզան շատ խեղճ ու աղքատ մէկը կ’ըլլայ, մինչեւ մահ կ’աշխատի, որպէսզի կարենայ ապրիլ։ Մինչ Մարին հանգիստ տան մը մէջ կ’ապրի եւ վերջապէս չ’աշխատիր ու կը հանգստանայ։

 

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴ ՏՂԱՆ
ՍԵԼԻՆ ԳՐԱՄԱՆԼԵԱՆ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Վարժարան, Միջնակարգի 6րդ դասարան

 Տիգրան անունով տղայ մը, գիշեր մը, երբ դասերը կը վերջացնէ, կ’երթայ մամային քով ու կ’ըսէ.

– Մայրիկ, դասերս վերջացուցի։

– Լա՛ւ, – կ’ըսէ մայրը,- բայց քիչ մըն ալ սորվէ, որովհետեւ այս գրաւորդ շատ կարեւոր է, որպէսզի նիշերդ բարձրացնես։

– Շա՛տ լաւ, – կ’ըսէ տղան,- ու սենեակ կը մտնէ եւ փոխանակ դասը սորվելու, կը խաղայ ու հանգիստ կը քնանայ։

Մայրը առտու կանուխ կ’արթնցնէ Տիգրանը, որպէսզի վերաքաղ ընէ, բայց ան նորէն մտիկ չ’ըներ։

Երբ ժամը կը հասնի, Տիգրանը կը պատրաստուի դպրոց երթալու։

Դասարան կը մտնէ, երբ ուսուցչուհին թուղթերը կը բաժնէ, Տիգրան կը նայի թուղթին ու կը զղջայ՝ «Ինչո՞ւ մայրիկիս խօսքը մտիկ չըրի, սխալ բաներ ըրի», կը մտածէ ինքն իրեն։

 

ԳԱՅԼՆ ՈՒ ՄՈՒԿԸ
ԱՄԷՆ ՏԷՄԻՐ, ԿՐԷԿՈՐԻ ԹԻՐ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Վարժարան, Միջնակարգի 6րդ դասարան

 Գայլ մը կար, որ կը պտտէր անտառին մէջ։ Օր մը գայլը մուկ մը կը տեսնէ եւ կ’ըսէ անոր։

– Ի՞նչ կ’ընես անտառին մէջ։

– Կորսուեցայ, չեմ գիտեր՝ ո՞ւր եմ,- կը պատասխանէ մուկը։

Գայլը կը ձգէ մուկը եւ կ’երթայ, մուկը կը սկսի գայլին ետեւէն քալել։

– Ինչո՞ւ իմ ետեւէս կու գաս,- կը հարցնէ գայլը։

– Տուն չունիմ, կրնա՞մ քու տունդ գալ,- կը խնդրէ մուկը։

Գայլը կը համաձայնի եւ իր տունը կը տանի ու կ’ըսէ.

– Իմ տունս կրնաս մնալ որքան որ կ’ուզես, բայց իմ ուտելիքներս չգողնաս։

Սակայն մուկը սուտ խօսած էր. ան թէ՛ տուն ունէր, թէ՛ ընտանիք։

Երբ գայլը գնաց ուրիշին ուտելիքը գողնալու, այն ատեն մուկն ալ գայլին ուտելիքները գողցաւ ու փախաւ։

Երբ գայլը տուն վերադարձաւ, տեսաւ որ մուկը ամէն բան գողցած է։

«Գողը գողէն գողցաւ, Աստուած տեսաւ զարմացաւ»։

 

ԱՂՈՒԷՍՆ ՈՒ ՄՈՒԿԸ
ՌՈՒԲԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Վարժարան, Միջնակարգի 6րդ դասարան

Երբ Օր մը աղուէս մը ուտելիք կը փնտռէր, մկնիկ մը կը տեսնէ ու կը հարցնէ.

– Այստեղ ի՞նչ կ’ընես։

– Ուտելիք կը փնտռեմ,- կը պատասխանէ մուկը։

– Ես ալ, եկուր միասին փնտռենք,- կ’առաջարկէ աղուէսը։

– Համաձայն եմ, – կ’ըսէ մուկը։

Ճամբան երբ մուկին ուշադրութիւնը ուրիշ տեղ կ’ըլլայ, աղուէսը կը յարձակի մուկին վրայ եւ կուլ կու տայ զայն։

«Անծանօթ մարդուն անմիջապէս մի՛ վստահիր»։

 

ԽԱԲԵԲԱՅ ՈՍԿԵՐԻՉԻՆ ՎԵՐՋԸ
ԱՐԹՈՒՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Վարժարան, Միջնակարգի 6րդ դասարան

 Երբ դուրսը կը պտտէի, մարդ մը ինծի մօտեցաւ եւ ըսաւ․

– Բարեւ, ես ոսկի կը ծախեմ, դրամդ ինծի տուր եւ երեք օրէն ոսկին կը բերեմ։

Ան ինծի իր ոսկիներուն նկարները ցոյց տուաւ, ես անոնցմէ մէկը շատ հաւնեցայ, ու դրամը տուի։

Երեք օր վերջ շատ անհամբեր անոր կը սպասէի։ Ան հեռաձայնեց ու ըսաւ, որ ոսկին չկայ։ Ուրեմն խնդրեցի, որ դրամս վերադարձնէ։ Ան «ո՛չ», ըսաւ եւ հեռաձայնի գիծը անջատեց։

Ես ալ հեռաձայնեցի ոստիկանին եւ այդ գողը բանտարկուեցաւ։

«Սուտին ոտքը կարճ կ’ըլլայ»:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s