«ՁԻՐ ՔԱՌՈՒՆՑ ՓԻՍԱՆ ՉՈ՞ՑԻ»

ՔԵՍԱՊԻ ԲԱՐԲԱՌ

26996112_839345346247466_1189292788_n
Ոտքի՝ Փէնըս Պէպօկ, նստած՝ «ձիր քառունց փիսա»ն


ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

w

– Պըզտէկ Պէտուր, չո՞ցիս։

Պէպկօս էնօնը Եաղըպ (Յակոբ) ի, ամմա քէսպըցէքը Պէտուր կէսին էր, ածականը ընծատ էր, իսըլի չումքի էր թոռըն իմ, ինծըքըլի պըզտէկ Պէտուր կը կինչին:

– Աղուր իմ, Պէպօկ, դօն չո՞ցիս։

Պէպոյը Թըրթըռինց Փէնըսն ի: Չիշոց քի տէրէքը պըզտէյ էր, ամմա չումքի կըծէքը սպիտկոծ էր, էտուր հէմօր քէսպըցէքը Պէպօկ կը կինչերէն էր:

– Ձիր քառունց փիսան չո՞ցի:

– … աղուր ի, Պէպօկ…:

Թամալա ըր կը տըսնէր զես Փէնըս Պէպոյը, պազը հարցընէր քի չոցիմ, իքընճը հարցումը կ’ընէր՝ «Ձիր քառունց փիսան չո՞ցի»: Իսըլի, ջուճոխ, ատ ֆախըթնէն եօ՞ գուտենէրէմ ո՞ւվնի միր քառունց փիսան: Իլան թամալա ըր կը հարցընէր, կը ճուպեպէրէմ քի աղուր ի…

Ըր քէչ մը մինտծցու, օր մը ըր կինա Պէպոյը հարցոց քի ձիր քառունց փիսան չո՞ցի, ասամ Պէպկօն․

– Պէպօկ, ըմըն աղըզ ըր կը հարցընիս քի ձիր քառունց փիսան չո՞ցի, կը ճուպեպէրէմ քի աղուր ի, ամա պըր հարցընիմ, ո՞ւվնի միր քառունց փիսան:

Պէպոյը կոշտ իլան մը խընտոց, պազնակ հարցոց.

– Տօ, Պէտուր, ո՞ւվնի Քառէդ:

– Քառէ՞ս. Կարոյը:

– Հա, հա՜, Կարոյը քէ՞նը փիսու կունա:

– Քէ՜նը…, քէ՜նը…. միեկ փիսու:

– Ո՞ւվնի ատ փիսան:

– Իմ Տօտը:

– Հա, հա, հա, հաաաա….: Տամակ ձիր քառունց փիսան չո՞ցի:

 

Վաղարշապատ, 13 Յունուար 2017

 

Դժուար հասկնալի բառեր

էնօն – անուն:
ըմըն աղըզ – ամէն անգամ:
ընծատ էր – այդպէս էր:
թամալա – միշտ:
իսըլի – ես ալ:
կէսին էր – կ’ըսեն անոր:
կըծէքը – մազերը:
չիշոց քի – չնայած որ:
չո՞ցիմ – ինչպէ՞ս եմ։
չումքի – որովհետեւ:
պազնակ – յետոյ:
ռահմաթլըք – ողորմած:
տամակ – ուրեմն:
տօտ – հայր:
քէնը – քանի՞:
քի – թէ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s