ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՆՔ (ԹԱՏԵՐԱԿ ՄԷԿ ՊԱՏԿԵՐՈՎ)

28312527_1788717437844952_1865761925_o.jpg

Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ

 

ԳՈՐԾՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

ՀՈԳԻՆ

ՀՐԵՇՏԱԿԸ

 

ՀՈԳԻՆ Դեռ շատ կ’ուզե՞նք երկինք հասնելու:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Քիչ մնաց, հիմա կը հասնինք:

ՀՈԳԻՆ Կրնա՞նք պահ մը կենալ, կ’ուզեմ հանգստանալ:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Վայրկեան մ’իսկ չեմ կրնար կենալ:

ՀՈԳԻՆ Ինչո՞ւ:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Որովհետեւ քեզ հասցնելէ ետք, պէտք է շուտով վերադառնամ. Կրնայ նոր մեռեալ մը ըլլալ:

ՀՈԳԻՆ Ձեր գործը իսկապէս շատ ծանր է եղեր:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Հապա ի՛նչ կարծեցիր: Ձեր աշխարհին մէջ ոչ ծնողը կը պակսի, ոչ ալ մեռնողը:

ՀՈԳԻՆ Մեռածներուն հոգիները միայն դո՞ւք կը փոխադրէք:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Լիբանանի մեռածները միայն. Ամէն մէկ երկիր իր հոգէառ հրեշտակը կ’ունենայ:

ՀՈԳԻՆ Կը հասնի՞ք բոլորին:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Քիչ մը դժուար. մանաւանդ ձեր երկրի պարագային. պատերազմ է, գիտէք:

ՀՈԳԻՆ Կը հասկնամ: Եթէ մէկը մեռնի՝ ինչպէ՞ս լուր կ’ունենաք:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Օ՛հ, շատ դիւրութեամբ, ռումբի ձայնը առնելուս պէս այդ ուղղութեամբ կը վազեմ:

ՀՈԳԻՆ Եթէ մէկը բնական մահով մեռնի, ինչպէ՞ս լուր կ’ունենաք:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Երկրի անտեսանելի, կարեւոր մէկ անկիւնը հրեշտակներու գաղտնի սպասարկութիւն ունինք, անոնք թելեքսով կ’իմացնեն Պետրոս առաքեալին, Պետրոս առաքեալն ալ մեզի կ’իմացնէ, որ գործի լծուինք:

ՀՈԳԻՆ Այս փոխադրութեան համար վարձք կը ստանա՞ք:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Անշուշտ կը ստանանք. կարգ մը հրեշտակներ՝ ամսական դրութեամբ. իսկ ես իմ հաշւոյս առած եմ գործը՝ մէկ զոյգի վրայ տասը տոլար կը գանձեմ: Փառք Տիրոջ, գործս հիմա շատ լաւ է:

ՀՈԳԻՆ Ինչո՛ւ, ձեր գո՞րծն ալ սեզոն ունի:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Ձեր երկրի պարագային՝ ոչ, քանի պատերազմ է, գործս շատ լաւ է: Իսկ ուրիշ երկիրներու մէջ մեռելներուն սեզոնը ձմեռը կ’ըլլայ, մանաւանդ Փետրուար ամսուն գործերը կը կատղին. ամառը գործերը թեթեւ կ’ըլլան:

ՀՈԳԻՆ Ձեր գործն ալ չարչարանք է եղեր:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Հապա ի՛նչ կարծեցիր՝«չլացող մանկան կաթ չեն տար»: Մեր պարագային ալ մինչեւ մեր տինը չթաղեն, չեն վարձատրեր:

ՀՈԳԻՆ Պրն. Հրեշտա՛կ, շատ չարչարուողը շուտ կը ծերանայ, մտածած ունի՞ք այդ մասին:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Վաղը եթէ ձեր երկրի պատերազմը վերջանայ, գործս կը թեթեւնայ. Այն ատեն շատ հանգիստ փոխադրական գործս կը շարունակեմ. Ի միջի այլոց, մեր երկնային սնտուկին մէջ բաւական դրամ դիզած կ’ըլլամ:

ՀՈԳԻՆ Ինչու երկրի դրամը կարելի՞ է ծախսել վերը:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Բնաւ երբեք. այդ դրամով պուրսա կ’իջնենք եւ ճերմակ կերպասներ կը գնենք դրախտի բնակիչներուն նուիրելու համար:

ՀՈԳԻՆ Ուրեմն հիմա պուրսայի կերպասով հագուստ պիտի տրուի՞ ինծի:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Եթէ արժանի ըլլաս դրախտին:

ՀՈԳԻՆ Կը կարծեմ, որ արժանի կ’ըլլամ. քանի ոչ մէկ անարդարութիւն ըրած եմ:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Յուսանք:

ՀՈԳԻՆ Պրն. Հրեշտա՛կ, առանց այդ երկար ու բարակ դատաստանին չէի՞ք կրնար բարեխօսել, որ դրախտ երթամ ու հանգստանամ:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Անկարելի է. հոն օրէնք կայ, կանոն կայ:

ՀՈԳԻՆ Օրէնք եւ կանոն հա հա հա, մենք ալ վարը ունինք օրէնք եւ կանոն, բայց գործադրողը ո՞վ է:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Վերը կը գործադրենք:

ՀՈԳԻՆ Ես ալ օրէնք սիրող եմ, պարզապէս կը կատակէի:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Կա՛ց: Դուն ի՞նչ իրաւունքով հետս կը կատակես. տկա՛ր մեռեալ:

ՀՈԳԻՆ Ինչու ձեր օրէնքին մէջ կատակե՞լ ալ չկայ:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Մի՛ ստիպեր, որ Պետրոս առաքեալին յանձնարարել տամ, որ քեզ դժոխքին խորը նետէ: Զգո՛յշ: Ձգէ՛, որ հանգիստ գործս շարունակեմ:

ՀՈԳԻՆ Հազար ներողութիւն, փարտօն, չեմ խօսիր, ոչ ալ կը կատակեմ: Արդէն շուտ դրախտ մտնելուս համար բարեխօսել մերժեցիք, գոնէ պատճառ մի ըլլաք դժոխք երթալուս, կը խնդրեմ:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Այն ատեն զգոյշ արտայայտուիր, հանգամանքդ ճանչցիր:

ՀՈԳԻՆ Սիրով:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Ահաւասիկ դատաստանին սահմանը, հոս կեցիր, հիմա հրեշտակներ կու գան եւ քեզ կ’առաջնորդեն դատաստան: Ըսելիք մը ունի՞ս:

ՀՈԳԻՆ Այո:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Հրամէ՛:

ՀՈԳԻՆ Կ’ուզէի քեզի նուէր մը ընել այս յոգնութեանդ համար, բայց մերինները ղրուշ մը չեն ձգած գրպանս:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Լաւ որ չեն ձգած, արդէն մեզի արգիլուած է նուէր ստանալ:

ՀՈԳԻՆ Ուրեմն գիտէին, անոր համար պարպեր են գրպանս:

ՀՐԵՇՏԱԿԸ Կը մաղթեմ, որ դրախտի արժանանաս: Պայ:

(Հոգին շուար, վախ աչքով  կը նայի անծայրածիր տիեզերքին, մինչ լոյսերը կամաց-կամաց կը մարին եւ հանդարտ վարագոյրը կ’իջնէ):

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s