ԿԵԱՆՔԻ ԵՌՈՒԶԵՌԸ

28460353_1792665887450107_164038931_o

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Կապոյտ կամարին տակ
Երբ յառես հայեացքդ անդունդէն անոր
Ու
Հոգեսպառ վէրքերուդ ժանիքները խոր
Կարծես թէ անկարող ես վերջ տալ…
Բայց մոռացութեան արբանեակին մէջ
Հիւր ես դուն նոր:
Ոլորումներդ անծայրածիր…
Տեղատուութեան ու մակընթացութեան
Ընդհուպ խաղերը իր.
Մինակութեան հեղեղին տակ
Դուն կարծես ողջակիզուող հրեշտակ
Եւ արդէն անդունդէն ալ անդին ես
Ու հոգեվարք:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Advertisements

***

28460944_1792577340792295_838534478_o.jpg

ՅԱՍ

Ա՜յ իմ մուսա դուն լուսէ,
Ես ի՞նչ ընեմ՝ դո՛ւն ըսէ․
Որ մօտս մնաս, չվերնաս,
Հոգւոյս ընկեր դուն դառնաս։

Միտքս ունի շատ ալի,
Սիրտս՝ ցաւեր աւելի…
Մնա՛ գրչիս բարեկամ,
Ալիք… ցաւեր… թուղթին տամ։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ

երուխան 22.jpg

– Քսան տարեկանիս նորավէպ մը գրած եմ դպրոցական տարեգիրքի մը մէջ: Եօթը ոտանաւոր ալ ղրկած եմ Հնդկաստանի մէջ խմորատիպ Հայերէն թերթի մը: «Հայ Գրականութեան Պատմութեան» մէջ Րաֆֆիին, Սիամանթոյին, Վարուժանին, Երուխանին եւ ուրիշ աժեմ չաժեմին անունը դրեր են՝ իմ անունս յիշած անգամ չեն…

– Ախ, նախանձո՜տ, շա՜տ նախանձոտ են սա մեր Հայերը:

Ալ. Սարուխան, «Մենք՝ Մեր Ակնոցով», Գահիրէ, 1962:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՍՐԲՈՒՀԻ ԿԱՐԴԱՑՈՂԵԱՆ

28381346_1791495774233785_1805718500_n.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Սրբուհի Կարդացողեանը
Մահացեր է
Աստուած հոգին լուսաւորէ
Ազդակի մէջ այսօր մահազդը կայ
Կարդացէք եթէ չէք հաւատար
Անծանօթ մըն է ինծի
Սակայն անունով ու մականունով
Շատ ծանօթ է
Սրբուհի Կարդացողեան
Մահացած է
Սրբուհի է Կարդացողը
Կարդացող Սրբուհի
Այնքան հազուագիւտ
Գրեթէ բացակայ
Հիմա ալ մահացած արդէն
Ալ չկայ
Ցաւակցութիւն ամէնուն

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՔԻՉ ՄԸ ԵՒՍ ԽՆԴԱՆՔ

28460117_1791355987581097_1200910233_o.jpg

ՅԱՐՈՒԹ Գ.

***

Անցեալ օր կնոջս հետ վախնալիք ֆիլմ կը դիտէինք։ Ֆիլմին հերոսը պահուըտած էր, որ զոմպիները չգտնեն զինք, սակայն, չար բախտէն, զոմպի մը անակնկալ ետեւէն ելաւ եւ բռնեց զինք։

Կինս, որ լարուած կը դիտէր, վախէն «Մամա՜» պոռաց։

– Իրա՞ւ,- ըսի, զարմացած ձեւացնելով,- ճիշդը առաջին անգամէն չճանչցայ։

Եւ անշուշտ պտուղի պնակը գլխուս իջաւ…։

 

***

Օր մը, միջինարեւելցի զոյգ մը եւրոպական ֆիլմ կը դիտէր։ Ֆիլմին հերոսուհին ապտակ մը զարկաւ հերոսին։ Երբ պատճառը հարցուց, ան պատասխանեց, որ զինք կը փորձէր եւ փաթթուելով համբուրեց հերոսը։

Ֆիլմէն ներշնչուելով կինը ապտակ մը իջեցուց ամուսինին…։

Մնացածը սիրտս չի տանիր պատմել։

Արեան թիւը A+ է, կամաւորներէն կը խնդրուի ներկայանալ Համմուտ հիւանդանոց. գլխու եւ ջիղերու բաժանմունք։

 

***

Վստահ ներկայ եղած էք ձեր կնոջ՝ իր զաւակը հագցնելու արարողութեան։

– Կայնի՛ր,- շրա՜խ, ապտակը կ’իջնէ։

– Ձեռքերդ վեր առ,- ոտքէն կսմիթ մը կ’ուտէ։

– Մի՛ շարժիր, լռէ,- աջ-ձախ կը քաշքշուի։

Եւ վերջաւորութեան խեղճը համբոյր մը կը ստանայ․

– Ապու սիրէ մաման աս խելօք, խօսք մտիկ ընող տղան…։

 

***

Բանտարկեալ մը, 12 տարուան բանտարկութենէն ետք, յաջողեցաւ փախչիլ բանտէն։

Ան յոգնած, քրտինքներու ու փոշիներու մէջ տուն մտաւ։ Կինը բարկութեամբ ըսաւ.

– Լուրերէն ըսին, որ առտուան իննին բանտէն փախած ես։ Հիմա իրիկուան տասնմէկն է։ Ո՞ւր էիր մինչեւ հիմա։

Մարդը անմիջապէս ինքզինք ոստիկանութեան կը յանձնէ․․․։

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ՄԱՐԴ ՄԸ ԵՐԿԻՆՔԸ ՈՍԿԵԱՅ ԳՆԴԱԿ ՏԵՍԱՒ

s.jpg

ՍԹԻՎԸՆ ՔՐԷՅՆ

Մարդ մը երկինքը ոսկեայ գնդակ տեսաւ.
Մագլցեցաւ
Եւ վերջապէս հասաւ՝
Կաւ էր:

Ահաւասիկ տարօրինակ մասը.-
Մարդը երբ երկիր վերադարձաւ
Եւ կրկին նայեցաւ՝
Օ՜, ոսկեայ գնդակն էր.
Ահա թէ ի՛նչն է տարօրինակ.
Ոսկեա՛յ գնդակ էր,
Երկինքը վկայ, ոսկեայ գնդակ էր:

Անգլերէնէ թարգմանեց՝
ՍՄՏ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: