ՖԷՅՍՊՈՒՔԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ

29855411_882342801947720_1509618950_n

ՅԱՍ

Պատուհանիս վրայ կանգնած կամայ
Կը թեւածեմ տարածքներ ակամայ․
Կը դիտեմ անչար, խոհուն, ակնբաց
Անթիւ մարդոց սրտերն, ստերն ու լաց։

Հո՛ն կը տեղան բառեր տարափ-տարափ,
Բա՛ռ մը խորքի… անթիւ բառեր անկապ․
Դէ՛մք մը Մարդու, դիմակներ անհամար,
Մէկ հիանամ, մնամ տաս ապշահար…

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹԻ

Հետեւակ շարական, ԴՁ, բ. պատկեր

29748957_10204726720765205_355918460_o.jpg

Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

Բան Աստուածդ, որ երկնային լուսեղէններէն ահով ես պատւուած,
Եբրայեցիներու նսեմացած խումբեր այսօր եկան,
Ջահերով եւ սուրերով, իմանալի լոյսդ՝ անբռնելին բռնելու համար.
Այս պատճառով կ’երկրպագենք անճառելի խոնարհութեանդ։

Աստուածութեան փառքիդ ահէն
Դէմքերնին կը ծածկէին սերովբէներ.
Իսկ այսօր կորուստի որդին` Յուդան
Համբուրելու համար մօտեցաւ,
Մահու նշան ու առիթ տալով նենգաբար.
Այս պատճառով կ’երկրպագենք անճառելի խոնարհութեանդ։

Այսօր, Աստուծոյ Որդի, այս գերագոյն կարգադրութեանդ վրայ
Հրաբուն սեռերու անմարմին հոյլերը ապշած կը զարմանան,
Անտեսանելիդ տեսնելով կամաւորաբար
Մեղաւորներուն ձեռքը մատնուած։
Այս պատճառով կ’երկրպագենք անճառելի խոնարհութեանդ։

Քրիստոս, այսօր բարեկամներդ ու հարազատներդ քեզմէ հեռացան.
Եղբայրներդ ալ օտարացան.
Գէր ցուլեր պաշարեցին քեզ,
Որոնք դպիրներէն ու փարիսեցիներէն էին,
Քեզ շրջապատեցին բազմաթիւ շուներ`
Պիղատոսի եւ Հերովդէսի զինուորներ.
Այս պատճառով կ’երկրպագենք անճառելի խոնարհութեանդ։

 

Գրաբարէ թարգմանութիւն`
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ ՀԱՅՕՐԷՆ

20180317_140022 (1).jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մենք առաջին քրիստոնեայ պետութիւնն ենք
Այդ մենք ենք միայն որ
Աւագ Շաբաթը քէֆի շաբթուան կը վերածենք
Մէկը Ծաղկազարդին մանղալը վառած է
Միւսը թատրոն ձեռնարկ մայրերու օր
Հայրերու օր
Սոխի սխտորի կաղամբի տօն կը տօնէ
Պահք պահելը արդէն շատոնց մոռցանք
Խաւարման գիշեր
Հարսանիք ալ կ’արտօնենք վաղը

Աւագ Շաբթուան ուրախ առիթով
Ճաշկերոյթ-պարահանդէս
Ճաշարան Գողգոթա
Գեթսեմանի պարտէզ
Հովանաւորութեամբ
Կաղամբ Թռուկեանի
Նախագահութեամբ
Սխտոր Սիրողեանի
Կ’երգէ սիրուած երգիչ
Արագած Կիրակոսեան
Յատուկ հիւրասիրութիւն
Ներկայ պիտի ըլլան նաեւ Թոմպուլիկը եւ Քոնկոլիկը
Յատուկ զեղջուած գիներ
Աւագ Շաբթուան
Խաչ-խաչ խորոված

Ի՞նչ կայ որ
Պիտի նստինք ու լա՞նք
Բան մըն է կ’անցնի
Որպէս խոտոյ են աւուրք իւր
…Եւ ոչ եւս երևի տեղի նորա
Դեռ ասիկա հաւատացեա՜լ Սփիւռքն է հա
Հայաստանին մի մօտենաք հաճիք
Հոն Լուսաւորչին գոյնը կայ անունը չկայ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ՏԻՐԱՊԵՏԵԼ ԵՒ ՊԱՀԵԼ

29830611_1831743913542304_1142784827_o.jpg

ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
Պէյրութ, Ազգային Միացեալ Վարժարան, 11րդ դասարան

Կեանքը պայքար է, փորձառութիւն է եւ քննութիւն,
Կեանքը զանազան համեմներով է լեցուն,
Եթէ համեմներէն մէկը պակսի կամ աւելնայ՝ անհամ կը դառնայ,
Այն ատեն կը խանգարուի խաղաղութիւնը, հոն երազը կը չքանայ:

Սէր, վիշտ, հոգ, վստահութիւն, ազատութիւն.
Այս բոլորը համեմներ են, երբ միանան կը կազմեն համերաշխութիւն,
Որոնց տիրանալու համար պայքար անհրաժեշտ է,
իսկ զանոնք պահելու համար գերբնական ոյժ պէտք է:

Սէրը համ մըն է բաղկացած տարբեր համեմներէ,
Որ կը ստանանք տարբեր անձերէ ու բոյրերէ,
Սէրը պայքար է, զիջիլ է, յարգանք է, կեանքի խթան է,
Սէրը լաւ պահելը կենաց կռիւ է:

Իսկ վստահութիւն շահելու համար,
Յարգանքի բաժինը պէտք է մնայ միշտ վառ,
Եւ զայն պահպանելը շատ աւելի է դժուար,
Ու ամէն բառ վստահութեամբ փոխադարձենք իրար:

Վերջապէս հայրենիքը պատիւ է, գանձ է, հպարտութիւն․
Իսկ անոր համար զոհուիլը՝ պարտականութիւն,
Զայն սրբապղծողէն՝ վրէժխնդրութիւն,
Արեան գնով կը հասնինք փառքի նահատակութիւն:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲԱՆԱԿՈՒՄ

29663544_881600698688597_1972363304_n.jpg

ՆՈՐԱՅՐ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Զ․ դասարան

Այս ամառ սկաուտներով բանակումի գացած էինք: Բանակումին պահակութիւն ըրինք, աղուոր խաղեր կը խաղայինք, հայերէն երգեր կը սորվէինք, առաւելագոյնը երկու ժամ կու տային, որ հանգստանանք: Բայց մենք կը խօսէինք հանգստանալով: Աս ինծի համար յիշատակ էր, որովհետեւ տարեդարձս հոն տօնեցինք:

Նախավերջին օրն էր տարեդարձս եւ այդ օրն ալ հանդէս կար: Այդտեղ ինծի համար երգեցին եւ անմոռանալի շաբաթ մը անցուցինք:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՅՈՒԴԱՆԵՐՈՒ ՕՐ

29829152_881600598688607_979042969_o.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Երէկ Աւագ Չորեքշաբթի էր
Ըսին որ մատնութեան օր է
Յուդան Յիսուսը մատներ է
Մատով ցոյց տուեր է
Աս է հրամեցէք ըսեր է
Համբուրեր է
Յուդաներու օր
Ուրեմն մենք ալ զիրար կրնանք մատնել
Ցնծացէք ով Յուդաներ
Համայն աշխարհի եւ հայ ազգի
Դուք որ ձեր պատմութիւնը մատնութեան
Կը վերածէք
Երեսուն արծաթի
Երեսուն տոլարի
Երեսուն եւրոյի
Երեսուն միլիոն տոլարի
Յուդայէն այսօր սակարանի հաշիւները
Բաւական փոխուած ըլլալու են
Ձեր հարստութիւնները կը մսխէք
Ոչ թէ Յուդային պէս գիշերով գաղտնի
Մարդոցմէ հեռու
Ամբոխով միայն յարձակելով
Այլ օր ցերեկով
Բոլորին աչքին առջեւ
Կը ծախէք ու կը ծախսէք անծախսելին
Զայն անզօրութեան
Անբանութեան անտիրութեան մատնելով
Լռելով ու լռեցնելով
Համբուրելով ու խածնելով
Յօշոտելով ու կուլ տալով
Ագահաբար
Այն ինչ որ չունիք
Չէք իւրացուցած
Յուդաները իրենք զիրենք լաւ գիտեն
Եւ իրենք զիրենք շատ կը յարգեն
Բծախնդիր են այս տեսակէտէ
Իրենց խօսքին ծառան չեն տէրն են
Մատով համբոյրով գործ կը տեսնեն
Իրենց վարդապետը խաչ կը հանեն
Ստեփանին գործ կը բանան

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԵՐԿՈՒ ՈՐՄԵՐ

29693450_1830425363674159_1679478547_o.jpg

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Երկու որմերու միջեւ
Տմոյն դէմքեր
Փքուն ամենահռելի ցաւերով
Լիաթոք վիշտերով կ’աղաղակեն…

Երկու որմեր, որոնց
Ճերմակ քօղերուն ետին թաքնուածները
Ազազուն ու քանդակուած արձանի նման
Գերի դարձած մարմիններ են
Կը հիւծին ճակատագրի
Սանդուխներուն վրայ ուղեկորոյս:

Երկու որմերու մէջ
Դեղագիրը փրկութեան լոյս կը թուի,
Բայց վառ տենչերու ճրագը կը մարի:

Երկու որմերէն վեր
Հայեացքները խոնաւ կ’աղաչեն,
Մեղքերու թողութիւն կը պահանջեն:

Երկու որմերէն անդին
Յիշողութիւնը ալիք տալով կը սաւառնի
Դէպի անհասկնալի ղարիպ աշխարհ
Ու անցած օրեր անդառնալի:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

«ԼՈՅՍԻ ԱՂԲԻՒՐ»

Կանոն Աւագ Հինգշաբթուայ
Շարական, Օրհնութիւն ԳՁ, բ պատկեր

29693623_881417762040224_2133049790_o.jpg

Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

Լոյսի աղբիւր եւ անմարելի լոյս, ճառագայթ,
Որ յանձն առիր աշակերտներուն ոտքը լուալ․
Խաւար խորհուրդին մէգը մաքրէ մեզմէ
Եւ լուսաւորէ մեզ։

Դուն որ մարմնովդ եւ արեամբդ
Մեղքի ներում ցոյց տուիր,
Միշտ, անսպառ կը պատարագուիս․
Խաւար խորհուրդին մէգը մաքրէ մեզմէ
Եւ լուսաւորէ մեզ։

Դուն որ մեր նախահօր ճաշակման պատճառով
Մեռածներուս ցոյց տուիր ներող ուխտը այս նոր,
Քու առաջին ուխտէն յետոյ․
Խաւար խորհուրդին մէգը մաքրէ մեզմէ
Եւ լուսաւորէ մեզ։

 

Գրաբարէ թարգմանութիւն՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

«ԶԻՆՔ ՏԵՍԱՅ»

29830098_881256695389664_537982877_o.jpg

ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Երազիս մէջ զինք տեսայ։ Մութ էր ամէն տեղ, արեւը երեք օր է, երեք տարի է կամ երեք դար է խեղդած էր իր տաքութիւնն ու լոյսը:

Մութ էր, շատ մութ:

Խաւարին մէջ զինք տեսայ։ Տամուկ քարայրի մը մէջ էի, որբացած ու ճարազուրկ, հասակը գետնէն մինչեւ երկինք կ’երկարէր, իսկ թեւերը ամբողջ մթութիւնս գրկած էին:

Մութ էր, շատ մութ:

Սուգի մէջ զինք տեսայ, սեւ էր ամէն կողմ, սեւին մէջ ճերմակ դէմք մը մօտեցաւ ականջիս ու փսփսաց․

– Մի վախնար, ես հետդ եմ:

Ո՞վ էր:

Հա՞յրս․ ապաստանս, հպարտութիւնս, ամրոցս:

Արարի՞չս․ զիս հանդարտ ջուրերու քով հանգստացնողը:

Կամ սիրածս․ թռիչքս, գանձս, կեանքի գոյնս, համս ու հոտս, ինքնութիւնս, եսս:

Թախիծիս մէջ զինք տեսայ, մութ էր, խաւար ու սուգ, մօտեցաւ ինծի ու երջանկութիւն նուիրեց:

Աչքերս բացի՝ ձեռքիս մէջ կար արեւը փայլուն:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: