Ի՞ՆՋ ԿԱՐԷՎՕՐ Է

28694230_861749767340357_1763166326_o.jpg

ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

ասանկ ալ կըլլայ
անանկ ալ կիլլայ
ի՞նջ կարէվօր է
ի՞նչ կարի ոռ է
եվ վօրո՞ւ հոգն է
գրէր ես չէս գրէր
կարթաձէր էս չէս կարթացէր
կարէվօրը հայէրէն չէ՞ մը
պիթթի կէթթի
իշտէ քիչ մը հայէրէնի պէս
բան մը դող ըլլայ
դողդող ըլլայ
հարֆէրն ալ կան զաթէն
ահա մէշտէղն են
ուզածիդ պէս կը վազէն
ուզած կողմըդ կը ղրկէս
բան դող ելլէ քիչ մը
ուրկէ ոռ ըլլայ
հէչ կարէվօր ջէ
փէրանըդ ավրէ
լէզուն ալ ավրէ
աս է

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s