ՁԵՌԱԳՈՐԾ ԹԱՇԿԻՆԱԿ

29681132_880888178759849_574179537_o.jpg

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

թաշկինակ մը անկիւնները ձեռագործ
խաղին ինկած հովերուն անապատի
անոնց նուագի քմոյշէն բռնուած
չի պատկանիր ինքզինքին
ոչ ալ իրմէ զատ մէկուն
բոլորին համար
ուրիշինն է ան

շպրտուած է գետնէն
հողի ծալքերուն խորթ մօր կեղծիքն է նստած
չի վստահիր անոր գիրկը իյնալու
չորս ծայրերուն լուսաստուեր
ուզած է քիչ մը գեղեցկութեան մօտենալ
բայց թեթեւ է հմայքը
տռփանքէն զինք ճզմող մը չունի
կը թռվռայ
թռուցիկ երգի պոչին պլլուած
կը կարծէ որ օդին բերնին օրօրուելով
ազատութիւնը կը վայելէ
ինքզի՞նքն է որ կը ծաղրէ
թէ կը խնդայ զինք նիւթ ընող միամիտներուն վրայ

կը փախչի անշուք իր մաշկը արթնցուցած ձեռքերէն
գիտէ որ յոյսերուն սուտ է խօսած ատենին
թէ պիտի երբեք չկրնայ չորցնել արցունք
կամ ծծել քրտինք
ոչ ալ մաքրել բերնի աղտ
ու սրբելով սրբանալ

գլուխը բացերուն, ոտքերը օդին
ձեռքերը դատարկ անհրայրք
ինքզինքին հովեր է տուած
ինքզինք հովերուն տուած
աշխատցուած քնքշացած
ծակտիկներէն
խանդաղատ մատներ
ի զուր արուեստի թելեր կը քաշեն

սուլող հովերուն ժամանց է լեզուի

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s