ՅՈՒԴԱՆԵՐՈՒ ՕՐ

29829152_881600598688607_979042969_o.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Երէկ Աւագ Չորեքշաբթի էր
Ըսին որ մատնութեան օր է
Յուդան Յիսուսը մատներ է
Մատով ցոյց տուեր է
Աս է հրամեցէք ըսեր է
Համբուրեր է
Յուդաներու օր
Ուրեմն մենք ալ զիրար կրնանք մատնել
Ցնծացէք ով Յուդաներ
Համայն աշխարհի եւ հայ ազգի
Դուք որ ձեր պատմութիւնը մատնութեան
Կը վերածէք
Երեսուն արծաթի
Երեսուն տոլարի
Երեսուն եւրոյի
Երեսուն միլիոն տոլարի
Յուդայէն այսօր սակարանի հաշիւները
Բաւական փոխուած ըլլալու են
Ձեր հարստութիւնները կը մսխէք
Ոչ թէ Յուդային պէս գիշերով գաղտնի
Մարդոցմէ հեռու
Ամբոխով միայն յարձակելով
Այլ օր ցերեկով
Բոլորին աչքին առջեւ
Կը ծախէք ու կը ծախսէք անծախսելին
Զայն անզօրութեան
Անբանութեան անտիրութեան մատնելով
Լռելով ու լռեցնելով
Համբուրելով ու խածնելով
Յօշոտելով ու կուլ տալով
Ագահաբար
Այն ինչ որ չունիք
Չէք իւրացուցած
Յուդաները իրենք զիրենք լաւ գիտեն
Եւ իրենք զիրենք շատ կը յարգեն
Բծախնդիր են այս տեսակէտէ
Իրենց խօսքին ծառան չեն տէրն են
Մատով համբոյրով գործ կը տեսնեն
Իրենց վարդապետը խաչ կը հանեն
Ստեփանին գործ կը բանան

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s