ԵՐԿՈՒ ՈՐՄԵՐ

29693450_1830425363674159_1679478547_o.jpg

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Երկու որմերու միջեւ
Տմոյն դէմքեր
Փքուն ամենահռելի ցաւերով
Լիաթոք վիշտերով կ’աղաղակեն…

Երկու որմեր, որոնց
Ճերմակ քօղերուն ետին թաքնուածները
Ազազուն ու քանդակուած արձանի նման
Գերի դարձած մարմիններ են
Կը հիւծին ճակատագրի
Սանդուխներուն վրայ ուղեկորոյս:

Երկու որմերու մէջ
Դեղագիրը փրկութեան լոյս կը թուի,
Բայց վառ տենչերու ճրագը կը մարի:

Երկու որմերէն վեր
Հայեացքները խոնաւ կ’աղաչեն,
Մեղքերու թողութիւն կը պահանջեն:

Երկու որմերէն անդին
Յիշողութիւնը ալիք տալով կը սաւառնի
Դէպի անհասկնալի ղարիպ աշխարհ
Ու անցած օրեր անդառնալի:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

«ԼՈՅՍԻ ԱՂԲԻՒՐ»

Կանոն Աւագ Հինգշաբթուայ
Շարական, Օրհնութիւն ԳՁ, բ պատկեր

29693623_881417762040224_2133049790_o.jpg

Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

Լոյսի աղբիւր եւ անմարելի լոյս, ճառագայթ,
Որ յանձն առիր աշակերտներուն ոտքը լուալ․
Խաւար խորհուրդին մէգը մաքրէ մեզմէ
Եւ լուսաւորէ մեզ։

Դուն որ մարմնովդ եւ արեամբդ
Մեղքի ներում ցոյց տուիր,
Միշտ, անսպառ կը պատարագուիս․
Խաւար խորհուրդին մէգը մաքրէ մեզմէ
Եւ լուսաւորէ մեզ։

Դուն որ մեր նախահօր ճաշակման պատճառով
Մեռածներուս ցոյց տուիր ներող ուխտը այս նոր,
Քու առաջին ուխտէն յետոյ․
Խաւար խորհուրդին մէգը մաքրէ մեզմէ
Եւ լուսաւորէ մեզ։

 

Գրաբարէ թարգմանութիւն՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

«ԶԻՆՔ ՏԵՍԱՅ»

29830098_881256695389664_537982877_o.jpg

ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Երազիս մէջ զինք տեսայ։ Մութ էր ամէն տեղ, արեւը երեք օր է, երեք տարի է կամ երեք դար է խեղդած էր իր տաքութիւնն ու լոյսը:

Մութ էր, շատ մութ:

Խաւարին մէջ զինք տեսայ։ Տամուկ քարայրի մը մէջ էի, որբացած ու ճարազուրկ, հասակը գետնէն մինչեւ երկինք կ’երկարէր, իսկ թեւերը ամբողջ մթութիւնս գրկած էին:

Մութ էր, շատ մութ:

Սուգի մէջ զինք տեսայ, սեւ էր ամէն կողմ, սեւին մէջ ճերմակ դէմք մը մօտեցաւ ականջիս ու փսփսաց․

– Մի վախնար, ես հետդ եմ:

Ո՞վ էր:

Հա՞յրս․ ապաստանս, հպարտութիւնս, ամրոցս:

Արարի՞չս․ զիս հանդարտ ջուրերու քով հանգստացնողը:

Կամ սիրածս․ թռիչքս, գանձս, կեանքի գոյնս, համս ու հոտս, ինքնութիւնս, եսս:

Թախիծիս մէջ զինք տեսայ, մութ էր, խաւար ու սուգ, մօտեցաւ ինծի ու երջանկութիւն նուիրեց:

Աչքերս բացի՝ ձեռքիս մէջ կար արեւը փայլուն:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՀԱՅ ԱԶԳԻՆ ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ

Աւագ ն.png

ԱՒԱԳ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ
Եւրոպա Հայ Ազգին սիրտը և աջակցութիւնը շահելու համար՝ Մեծ մեծ խոստումներ կ’ընէ…
Ազատութիւն
Անկախութիւն

ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ
Հանդիսաւոր Ուխտը
Բոլոր կուսակցութիւնները կը միանան մէկ իտէալի շուրջ…

ԱՒԱԳ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
Բայց շուտով պառակտումը ծայր կու տայ և կուսակցութեանց միջեւ «Անկախութեան Մենաշնորհի» պայքարը կը սկսի…
…Մինչ հայ զինուորը քաջաբար կը կռուի անհաւասար ոյժի դէմ ու կը նահատակուի.

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳԱԲԹԻ
ԻՄ ՍԻՐԵԼԻ՜
ՓՈՔՐԻ՜Կ ԴԱՇՆԱԿԻՑՍ
Յուդայի համբոյրը
Եւրոպա կը համբուրէ Հայ ազգը եւ զայն կը մատնէ թուրքին

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ
Դէպի Գողգոթա
Տարագրութիւն, ջարդ, աւեր, կոտորած.

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ
Թաղում
ԵՒՐՈՊԱ.- Վերջապէս թաղեցի այս խնդիրը, ա՛լ արթննալու յոյս չմնաց…

[Գերեզմանաքար՝] ԼՕԶԱՆԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՐԱՇԱՓԱՌ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Յարութեան նկարը

Դաշնակիցները Լօզանի մէջ թաղեցին Հայը, Քեռին՝ կը յարուցանէ զայն:

[Մեծ գերեզմանաքար՝] ԼՕԶԱՆԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐ
[Փոքր գերեզմանաքար՝] ՍԷՎՐԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐ

 

Ալ. Սարուխան, 1925, «Հայկական Սինեմա», պատկերազարդ երգիծաթերթ, շաբաթական, Եգիպտոս, 11 Ապրիլ, 1925:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

«ԱՅՍՕՐ ՆՈՐ, ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ»

Կանոն Աւագ Չորեքշաբթուայ
Մանկունք եւ Համբարձի ԳՁ

29829431_881179568730710_1537903405_o (1).jpg

Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

Այսօր նոր, զարմանալի բան մը կը տեսնենք
Աշխարհի վրայ, հողեղէններու շարքին մէջ․
Արարածները Արարիչին
Սպանութեան մասին կը խորհրդակցին։

Ան որ երկինքն ու երկիրը իր խօսքով
Հաստատեց, ոչինչէն գոյացնելով,
Երեսուն արծաթի կը ծախուի այսօր։

Ով Յուդա, արտասուելիք․
Երկնաւոր ուսուցիչին
Սպանութեան խորհուրդը կը խորհի,
Անօրէններուն մատնելով զայն,
Որպէսզի խաչուի երկրիս վրայ։

 

Գրաբարէ թարգմանութիւն՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

29550821_881165405398793_1407966267_n.png

ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ!
ՊԷՏՔ Է
ԱՐՁԱՆ ՄԸ
ԿԱՆԳՆԵԼ
Ի ՅԻՏԱՏԱԿ
ՄԵԾ
ԳՐԱԳԷՏ
ՍՈՒՐԷՆ
ՊԱՐԹԵՒԵԱՆԻ

ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆ – Հիմակուընէ քաջալերենք Պարթեւեանի արձանին շինութիւնը, որպէս զի ապագային այս ուղղութեամբ իմ մասիս խորհողներ ունենամ։

Ալ․ Սարուխան, 1925, «Հայկական Սինեմա», պատկերազարդ երգիծաթերթ, շաբաթական, Եգիպտոս, 16 Մայիս, 1925։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՁԵՌԱԳՈՐԾ ԹԱՇԿԻՆԱԿ

29681132_880888178759849_574179537_o.jpg

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

թաշկինակ մը անկիւնները ձեռագործ
խաղին ինկած հովերուն անապատի
անոնց նուագի քմոյշէն բռնուած
չի պատկանիր ինքզինքին
ոչ ալ իրմէ զատ մէկուն
բոլորին համար
ուրիշինն է ան

շպրտուած է գետնէն
հողի ծալքերուն խորթ մօր կեղծիքն է նստած
չի վստահիր անոր գիրկը իյնալու
չորս ծայրերուն լուսաստուեր
ուզած է քիչ մը գեղեցկութեան մօտենալ
բայց թեթեւ է հմայքը
տռփանքէն զինք ճզմող մը չունի
կը թռվռայ
թռուցիկ երգի պոչին պլլուած
կը կարծէ որ օդին բերնին օրօրուելով
ազատութիւնը կը վայելէ
ինքզի՞նքն է որ կը ծաղրէ
թէ կը խնդայ զինք նիւթ ընող միամիտներուն վրայ

կը փախչի անշուք իր մաշկը արթնցուցած ձեռքերէն
գիտէ որ յոյսերուն սուտ է խօսած ատենին
թէ պիտի երբեք չկրնայ չորցնել արցունք
կամ ծծել քրտինք
ոչ ալ մաքրել բերնի աղտ
ու սրբելով սրբանալ

գլուխը բացերուն, ոտքերը օդին
ձեռքերը դատարկ անհրայրք
ինքզինքին հովեր է տուած
ինքզինք հովերուն տուած
աշխատցուած քնքշացած
ծակտիկներէն
խանդաղատ մատներ
ի զուր արուեստի թելեր կը քաշեն

սուլող հովերուն ժամանց է լեզուի

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: