ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մարտ 2018 – 8 Ապրիլ 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ԼԻԼԻՆ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
17 Մարտ 201

ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՍՏՈՒԵՐՆԵՐ․ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԴԵՐԱՍԱՆԸ
ՎԱ(Գ)Ր
1 Ապրիլ 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐՍԱՅԱՐԴԱՐՆ ՈՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԵՍ ՔՐՄԱՊԵՏ ՏԵՍԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Մարտ 2018

ՆԱԶՕ ՄԱՄԱՆ ԵՒ ՏԻՐԸ
ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
22 Մարտ 2018

ԶԱՏԻԿԸ ԿԱՆՈՒԽ ԵԿԱՒ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ՄԱՆՈՒՇԱԿԱԲՈՅՐ ՁԵՌՔԵՐ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
25 Մարտ 2018

ՀՈԳԻՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Մարտ 2018

ԱՆՄԱՐ ՅՈՒՇ ՄԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՕՐԵՐԷՆ
Բանաստեղծ Հրաչեայ Յովհաննիսեանի այցը Հալէպ
1963-1964 տարեշրջան
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
27 Մարտ 2018

ՆԿԱՐԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
7 Ապրիլ 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԽՌՖԱԾ ՊԱՌԱՒԷՆ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸ
ՀՐԱՅՐ ԵՍԱՅԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԳԾԱԳՐՈՒԱԾ ԱՂՕԹՔ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Մարտ 2018

ԽՃԱՆԿԱՐ
ԱՍՈՒՆ
19 Մարտ 2018

«ԶԻՆՔ ՏԵՍԱՅ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Մարտ 2018

ԵՐԿԻՆՔԸ ԹԱՓԱՀԱՐՈՂ ԹԵՒԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳԵՂԵՑԻԿ ՍԵՌ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Մարտ 2018

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է
ԳԷՈՐԳ ԳՈՒՆՏԱԳՃԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԿԷՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԿԱԹԻԼ-ԿԱԹԻԼ
ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ Կ’ԵՐԳԷ

ՍՊԻՏԱԿ ԳԻԾԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Մարտ 2018

ՏՂՈՒՆ ՄԵԾ ԳՈՐԾԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ԱՆԻՒ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
14 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՓՈԽԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆԻ
ՀԱՅՈՒ ՀՈԳԻՆ
ԱՐԵՒՆ ԱՂԲԱՆՈՑԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԾՈՎԸ
ՅԱՍ
14 Մարտ 2018

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
«ՍԻՐԵԼԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ»
«ԵՍ ՅԱՒԵՐԺ ԱՇԱԿԵՐՏ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ՄԵԶԻ ԸՍԻՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Մարտ 2018

ՄԵՆԱՍՏԱՆ
ՅԱՍ
19 Մարտ 2018

ՀԱՋՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԻՐ ԽՕՍՔԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ՍԻՐՈՅ ՀԱՄԱՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲԵՄԻՆ ՎՐԱՅ ՏՈՂԱՆՑՔ
ՍԵՆԵԱԿԻՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
23 Մարտ 2018

ԱՍՈՒՊ
ՅԱՍ
23 Մարտ 2018

ԱՆՈՆՔ ՈՐՈՆՔ ՀՈՍԿԷ ՉԵՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ՓԻՂԻՆ ՕՐՕՐՈՑԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ԱՒԱՆԱԿԻՆ ՏՕՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Մարտ 2018

ԵՌԱԳՈՅՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
27 Մարտ 2018

ՁԵՌԱԳՈՐԾ ԹԱՇԿԻՆԱԿ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՈՐՄԵՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
29 Մարտ 2018

ՅՈՒԴԱՆԵՐՈՒ ՕՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ ՀԱՅՕՐԷՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Մարտ 2018

ԱՆ ՈՒ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
30 Մարտ 2018

ՖԷՅՍՊՈՒՔԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ
ՅԱՍ
30 Մարտ 2018

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
2 Ապրիլ 2018

ԱՐՑԱԽԱՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

ՍԵՐԺԻԿ ՄԵՐԺԻԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 1
ԱՂՋԻԿ ՓԱԽՑՆԵԼ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1959
ՈՅԺ 1953
7 Ապրիլ 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՉՈՐՍՀԱՐԻՒՐԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ԵՐԱԶ
ՈՅԺ
18 Մարտ 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (5)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
21 Մարտ 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
«ՀԵՌԱՑԱԾՆԵՐՍ ԿԱՆՉԵՑԻՐ»
Շարական, «Ողորմեա»
Կանոն Ս․ Գրիգոր Լուսաւորչի մտանելոյն ի վիրապն
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
22 Մարտ 2018

ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹՈՒԱՅ
Շարական, «Օրհնութիւն» ԲՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
26 Մարտ 2018

«ՇՆՈՐՀէ ՄԵԶԻ ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ»
Կանոն Աւագ Երեքշաբթուայ
Շարական, «Համբարձի» ԲՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
27 Մարտ 2018

«ԱՅՍՕՐ ՆՈՐ, ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ»
Կանոն Աւագ Չորեքշաբթուայ
Շարական, «Մանկունք» եւ «Համբարձի» ԳՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Մարտ 2018

«ԼՈՅՍԻ ԱՂԲԻՒՐ»
Կանոն Աւագ Հինգշաբթուայ
Շարական, «Օրհնութիւն» ԳՁ, բ․ պատկեր
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹԻ
Հետեւակ շարական, ԴՁ, բ. պատկեր
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
30 Մարտ 2018

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՂ
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
1 Ապրիլ 2018

ԵՐԲ ՍԿՍԱՅ ԻՆՔԶԻՆՔՍ ՍԻՐԵԼ
ՉԱՐԼԻ ՉԱՓԼԻՆ
Թրգմն. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ԲԱՐԵԿՈՆԾԱԿԱՆԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ
կամ Ի՞ՆՉ Կ’ԱՆՑՆԻ ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ ԺՈՂՈՎԻՆ ՄԷՋ
ՎԱ(Գ)Ր
13 Մարտ 2018

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՄԷՋ ՄԻՆԱԿ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ՆՍՏՈՒԿԸ ՍՆՏՈՒԿԻՆ ՎՐԱՅ
կամ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆԸ
Կատակախաղ
ՎԱ(Գ)Ր
25 Մարտ 2018

 

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 8 – ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
20 Մարտ 2018

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ՍՄԲԱՏ ՓԱՆՈՍԵԱՆ (1911-1994)
Լաթաքիա, Սուրիա
17 Մարտ 2018

ՅԱԿՈԲ ԱԴԱՄԵԱՆ (1933-2016)
Լաթաքիա, Սուրիա
17 Մարտ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԲԱԺԱՆՈՐԴԸ
27 Մարտ 2018

ԱՆԼՈՅՍ ՓԱՐՈՍԸ
27 Մարտ 2018

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ
28 Մարտ 2018

ՀԱՅ ԱԶԳԻՆ ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ
28 Մարտ 2018

ԱԶԳԻՆ ՀԱՒԿԻԹԸ
1 Ապրիլ 2018

ՅԱՐԵԱՒ Ի ՀԱՒԿԻԹԷ
1 Ապրիլ 2018

ԵՐԿՈՒ ՀԱՒԿԻԹՆԵՐ
1 Ապրիլ 2018

OՇԱԿԱՆ 1975ԻՆ
3 Ապրիլ 2018

ԶՈՀՈՂՈՒԹԵԱՆ ՈԳԻ
4 Ապրիլ 2018


ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

ԳԵՂԵՑԻԿ ՀԱՅՈՒՀԻՆ
15 Մարտ 2018

ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
3 Ապրիլ 2018

ԳՐԻԳՈՐ ՄԵՀԹԵՐ
4 Ապրիլ 2018

ՅԱԿՈԲ Յ․ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ԴԱՐԱԴԱՐՁԸ (1903-2003)
4 Ապրիլ 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԿԱՐՕՏ ԱՌ ՀԱՅՐԵՆԻՍ
ԵՐՈՒԱՆԴ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԻՄ ՍԻՐԱԾ ԱՂՋԻԿ
ԱՒԵՏԻՍ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ
ՍԱՐԻՆ ՕՀԱՆԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿ
ԲԱԼԻԿ ԳԱՀՈՒԷՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԱՐՑԱԽ
ԱԼԵԱԿ ՄՈՄՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԱՐՑԱԽ
ՄԱՐԻԱ ՉԱՄՍԱՐԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԴԷՊԻ ԱՐՑԱԽ
ՔԱՐԷՆ ԹԱՇՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՓԱՌՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ
ԱՐԱ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՄԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆԸ
ՄԱԼՎԻՆԱ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ԸՆԿԵՐՆԵՐՍ
ԱՆՈՅՇ ԱՊՕԺԵԱՆ
18 Մարտ 2018

ՊՏՈՅՏ ԴԷՊԻ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ
ՍԵՍԻԼ ՅԱԿՈԲՃԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԱՐԱ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ
21 Մարտ 2018

«ՀԱՄԲԵՐԷ, ՈՐ ԱՌՆԵՄ»
ՌՈՆԻ ՊԱԼԹԱՃԸ
23 Մարտ 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՄ ԲԵՐԷ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
23 Մարտ 2018

ԲԱՆԱԿՈՒՄ
ՆՈՐԱՅՐ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ՏԻՐԱՊԵՏԵԼ ԵՒ ՊԱՀԵԼ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
30 Մարտ 2018

ԳՈՅԱՏԵՒԵԼ ԵՒ ԱՊՐԻԼ
ԱԼԵՆ ԱՊԵՏՆԱԿԵԱՆ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
ԹԱԼԻՆ ՏԷՏԷԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

 

ԽԱՉԲԱՌ
ԱՐՇԱԿ Բ.
ՃԻՆԱ ԿԱՐՏԻՆԻ
10 Մարտ 2018

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԲԱՌԱՇԽԱՐՀԷՆ
ԷԼԵՆ ՄԵԼՔՈՒՄԵԱՆ
11 Մարտ 2018

 

ԲԱՆ ԲԱՌ ՏԱՌ
ԲԱՌՈՐՈՆՈՒՄ
ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ
ՄԱԿԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԻ
2 Ապրիլ 2018

ԲԱՌՈՐՈՆՈՒՄ (2)
ԱԹԵՆԱ ՎԱՐԴԱԶԱՐԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s