ՀԱՄՐԻՉ 7

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՃԵՂՔ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1966

30926720_895664233948910_955606945_o.jpg

ՈՅԺ 1953

Այդ սրճագոյն սրունքներն շատ երկար ժամանակ
Կը յիշէի, բայց չէի տեսներ որեւէ իմաստ

Երկու զոյգ սրունքներ՝ շատ կարճ փէշերու տակ
Ոտք ոտքի վրայ վիճակին մէջ ընդհանրապէս
Մէ՞կ թէ երկու ամառ… կէսօրէ ետք… բացօթեայ…

Սրճագոյն, միակտուր, ո՛չ գիրգ, ո՛չ բարակ
Անկասկած խանձուած ծովէն ու արեւէն
Ձերբազատուած աւելորդ ճարպ-ու-միսէն
Ցուցադրուած մշտապէս, յիշուած… մինչեւ հիմա

Քսանամեայ քոյրեր պարկեշտ կամ անառակ
Չեմ ճանչնար… մնացած են նոյնիսկ նոյնը եթէ
Իսկ սրունքներն անպատկառօրէն մերկ թէեւ
Չէին երբեք յարուցանած գրգիռ կամ գաղափար
Չէի երբեք ակնկալած ճե՛ղք անոնց մէջտեղ

30 Յունիս 1995

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

Advertisements

ԿՈՂԵՐԷՆ Կ’ԵԼԼԷ

30825963_895276667321000_1070152982_o.jpg

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

կողերուն մէջ կը կրէ
չի կրնար ձերբազատիլ
կը փորձէ վերացնել
կը յաճախուի աւելի
մաղձ կը սրսկէ ծաղր մոխիր
կը բորբոքի կ’աղմկի
չի շատանար կը զեղի
առուներու բոցալեզու յանկերգերու հոսումով
հականեխիչ
կը թաւալի ու կը փորէ
յայտնութիւն
կը մեծնայ յարութիւնը
անդրաշխարհի անզսպելի
գրգռութիւն
չի բացատրեր
հոսկէ չէ
արիւնին մէջ կը խմուի
ու ոսկորներ կը հիւսէ
կը կապէ ու կը քակէ
լեզուներ
կը կեցնէ ու կը հրէ
ողջոյններ
անհանգիստ է չի դիմանար
կը պրկէ ու կ’արձակէ
աղօթքներ
տեղ չունի ամէն տեղ է
օդը գետին կը զարնէ
ու քարտէս մը կը շինէ
բոլոր անոնց որոնք սահման չեն ճանչնար
անուններու անյագ տարրեր
կը հաւաքուին քով քովի
կը փնտռեն տառերը
որ գիծերով միանան
կը պլլուին իրարու կը խտանան
միջոցները կը գոցուին
ու կը բացուի թելին ճամբան
որ մինչ այդ անծանօթ էր

կ’երեւի չսպասուածը
արդեօ՞ք արդեօ՞ք
հասունցաւ
պիտի փրթի
ձեռքերու մէջ թող իյնայ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

«ՀՐԱԺԵ՜ՇՏ Է, ՍԻՐԵԼԻ՛Ս»

30825410_1862375860479109_43427187_o.jpg

ՆԱԹԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
Պէյրութ, Ազգային Միացեալ Վարժարան, 12րդ դասարան

Ինչպէս յաճախ, այսօր եւս հրաժեշտ տուի Անոր, որուն սիրոյն ամէն ինչ կը զոհէի՝ մօտս պահելու համար զայն: Հրաժեշտ տուի Անոր, որ ամբողջ աշխարհ մը կ’արժէ:

Անոր, որ արդէն իսկ աշխարհս է: Եւ այսօր ամէն ինչ խաւար է, արեւը չի տիրեր իմ կեանքիս, այլ կը տիրէ ուրիշներով կազմուած երկնքի մը:

Կ’անիծեմ այն հեռաւորութիւնը, որ մեզ իրարմէ կը բաժնէ, այն ժամանակը, որ մեզի հրաժեշտ տալ կը պարտադրէ:

Այսօր մեր լռութիւնը եղաւ մեր հրաժեշտի վերջին խորհրդաւոր պահը, իսկ մեր արցունքով լեցուն աչքերը խօսեցան թերացած շրթունքներու փոխարէն:

Սիրելիս, արդէն իսկ այսօր մեզի համար սովորական օր մը չէ, այսօր այն օրն է, որ բնաւ չէինք ուզեր յիշել, բայց եւ բնաւ պիտի չկարողանանք մոռնալ:

Թող այսօր սոխակներ երգեն մեր հրաժեշտի տխուր երգը, թող ծովու ալիքները կանգ առնեն ու յարգեն մեր սուգը, թող մութը խաւարեցնէ մեր աչքերը, թող գոնէ պահ մը մթնցած աչքերու մէջ հանդիպինք ու գտնենք մեր սէրը:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԱԶԳԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ԶՕՐԸ

30831809_894545410727459_2095960922_n (1).png

ՀԱՅ ԱԶԳ

Իլլէ ես պիտի փրկեմ քեզ (Հ. Յ. Դ.)

Իլլէ ես պիտի փրկեմ քեզ… (Ռ. Ա.)

Իլլէ ես պիտի փրկեմ քեզ (Ս. Դ. Հ.)

Փրկիչի մենաշնորհը իրարմէ խլելու համար , խեղճ ազգը կը քաշքշեն, առանց անդրադառնալու թէ ի՞նչ կը քաշէ ազգը իրենց ձեռքէն։

Ալ. Սարուխան, 1925 «Հայկական Սինեմա», պատկերազարդ երգիծաթերթ, շաբաթական, Եգիպտոս, թիւ 24, 4 Յունիս 1925։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ

30825778_894541524061181_2003763899_o.jpg

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՔԱՅԼԸ

Տակաւին գողը գովքի ալ կ’արժանանայ
Իմաստուն քայլ առած է իմաստուն գայլը
Պէտք է գովենք
Գիտէ՞ք ինչու
Կրնար յանկարծ տասը տարի առաջուան պէս մտածել
Կարող էր սաղիդ էլ թրաշել
Բայց որովհետեւ իմաստուն է գովելի
Ատոր համար հրաժարեր է
Վայ իմաստունը գովող իմաստակներ
Եթէ ասքան իմաստուն էր
Իմաստութիւնը տասը տարուան ընթացքին
Թող գործածէր
Քանի մը անգամ
Ոչ թէ գրպանը եւ շրջապատը ապահովելու
Այլ երկիր կառուցելու համար
Բայց կ’երեւի
Ժողովուրդը իմաստնացուց
Ուշ ես ընկեր
Սէքսի վարչապետ փոխվարչապետ կազվարչապետդ ալ
Հետդ տար
Ուր որ երթաս
Հիմա զերոյէն պիտի սկսինք
Առանց քիզ ի՞նչ պտի անենք
Ոչ տնտեսական աճ
Ոչ Ղարաբաղ
Ամէն ինչ պիտի կորսնցնենք
Չէ ընկեր ճան
Միայն քեզ պիտի կորսնցնենք
Եւ ինչ լաւ է ատիկա
Եւ յուսանք նաեւ վոհմակիդ մեծ մեծամասնութիւնը
Շախմատիստներդ ալ
Կ’ողբան քեզ
Անյաղթելիդ
Անպարտելիդ
Անհաւասարելիդ
Անմրցելիդ
Իսկ մտաւորական կոչուած
Ոռամուտները
Քծնող տիպարներդ
Իրենց մետալներուն քանակը բազմացնող
Հայրենիք թէ Սփիւռք
Քեզ ինչո՞վ գովեն
Բարի եկար անկախութիւն
Եթէ դուն ես եկողը

 

ԳԼՈՒԽՆԻԴ ՀԱՆԵՑԷՔ

Այժմ պահն է որ դուրս հանէք գլուխնիդ
Սա մարդուն ոռէն
Որպէսզի տեսնէք թէ ի՞նչ կը կատարուի
Երկխօսութեան ասպետներ
Բանակցութեան անբաններ
Փողոցին իսկ անարժան առաջնորդներ
Աշխարհիկ եւ հոգեւոր
Աղօթող չաղօթողներ
Մաֆիայի հերոսներ
Օրէնք փոխող այլափոխող անօրէններ
Երկիրը ներսէն փոխել ուզող անխելքներ
Երկիրը դուրսն է փողոցն է
Սեղանին վրայ եւ սեղանին տակ
Բաւական գործ տեսաք
Մինչեւ հիմա
Շատ անշնորհակալ ենք
Ու ապերախտ
Գիտցած ըլլաք
Հիմա դուրս եկէք
Սեղաններու աշխարհէն

 

Ո՞ՒՐ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐԸ

Դուք որ մետալներով զարդարուեցաք
Դուք որ ամէն տարի ամէն ամառ
Հայաստանը կը չափէք
Հայրենիքը մերն է մերն է կը պոռաք
Ժողովներու մողովներու կ’երթաք կու գաք
Հայրենիքը ամէն բանէ վեր է վար չէ
Իշխանութիւնը տարբեր բան է
Հայրենիքը տարբեր բան է կ’ըսէք օր ու գիշեր
Ո՞ւր կորսուած էք
Ո՞ր ծակը մտած էք
Ձեր հայրենասիրութիւնը
Իշխանութիւններէն կամ այդ պոռնիկէն
Մետալ ստանա՞լ կը նշանակէ
Ձեր ժողովուրդը
Ձե՞ր․․․
Փողոց իջած է փողոց
Իսկ դուք դեռ հայրենասէ՞ր էք
Դուք միայն իշխող դասն ու ձեր մետալները
Կը ճանչնաք

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: