ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Ապրիլ 2018 – 8 Մայիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ԵԹԵՐԻՆ ՄԷՋ ՇՈՒՆՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
19 Ապրիլ 2018

«ՎԱՂԸ ՔՈՎԴ ԿՈՒ ԳԱՄ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՏՈՒՊԼԷ ՄԸ ՕՂԻԻՆ ՀԵՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Ապրիլ 2018

ԼԻԶԱՆ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
30 Ապրիլ 2018

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՊԱՂ ՕՐԵՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Մայիս 2018

ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
3 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԾԱՌԵՐՈՒՆ ԱՂՕԹՔՆ ՈՒ ԿԱՆՉԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Ապրիլ 2018

ՄԵՂԱԴՐՈՂՆԵՐՈՒՆ ԲԵՐԱՆԸ ԿՂՊԵՑԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՀԻՄԱ ՉԷ… ԹԵՐԵՒՍ ՅԵՏՈՅ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՐԲԻԿ ԱՒԱԶԱՀԱՏԻԿԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ-ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԱԽԱՀՈԳ ՔԱՅԼԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
9 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 2․ ԵԼԱԿԻ ԱՆՈՒՇԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1964
ՈՅԺ 1953
11 Ապրիլ 2018

ՓԱՅԼԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ԵՒ… ԵՒ… ՀԱՄ… ՀԱՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 3. ԵՐԹ ՈՒ ԴԱՐՁ – ԳԱՀԻՐԷ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
13 Ապրիլ 2018

ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌԻՆ ԱՇԿԵՐՏԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Ապրիլ 2018

ՈՉ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 4. ԵՐԿՈՒ ԶՈՅԳ ԳԻՐԳ ԶԻՍՏԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ-ՊԷՅՐՈՒԹ, 1962
ՈՅԺ 1953
17 Ապրիլ 2018

ԳՐԵ՞Մ, ՉԳՐԵ՞Մ
Մ. Ա.
17 Ապրիլ 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԿԱՐԳԱՆԻՇԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Ապրիլ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԸ ՏԱՄ…
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

ԱՆՏՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 5. ԱՆՑԵԱԼ ԴԱՐԷՆ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
20 Ապրիլ 2018

ԱՂՕԹՈՂՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ԵՐՆԷԿ ԼՍԷԻՆ
ՅԱՍ
21 Ապրիլ 2018

ԶՐՈՅՑ ԱՆՈՒՆԻՍ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
21 Ապրիլ 2018

ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
22 Ապրիլ 2018

ԴԱՍԵՐ ՔԱՂԵԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Ապրիլ 2018

ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 6. «ԼՈՒՍԱՍՏԻՆՔ» – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1963
ՈՅԺ 1953
24 Ապրիլ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՔԱՅԼԸ
ԳԼՈՒԽՆԻԴ ՀԱՆԵՑԷՔ
Ո՞ՒՐ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԿՈՂԵՐԷՆ Կ’ԵԼԼԷ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 7. ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՃԵՂՔ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1966
ՈՅԺ 1953
27 Ապրիլ 2018

ՄՈԳԻՆ…
ՅԱՍ
28 Ապրիլ 2018

ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 8. ՊԱՏՇԳԱՄԻՍ ՏԱԿ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1967
ՈՅԺ 1953
30 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 9. ՖՈԹԹԻ – ԳԱՀԻՐԷ, 1968
ՈՅԺ 1953
3 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 10. ԱՍՂՆՏՈՒՔԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1969
ՈՅԺ 1953
8 Մայիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԽՈՀԵՐ (6)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Մայիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՐ՝ ՍԷՐԷ ԵՏՔ
ՏԵՐԵՔ ՈՒՈԼՔԱԹ
Թրգմն. ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ՉՈՒԱՆԻՆ ՄՆԱՑԱԾ ՅՈՅՍԵՐ (Կիւմրիի բարբառ)
ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՉԵԱՆ
11 Ապրիլ 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ՆԱՄԱԿՆԵՐ Յ․ Յ․ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԷՆ ԵՒ Ժ․Ս․ ՅԱԿՈԲԵԱՆԷՆ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
29 Ապրիլ 2018

 

ԱՌԱԿ
ԱՆՄԵՂ ԱՐԱՐԱԾՆԵՐԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱԶԳԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ԶՕՐԸ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԵՒ ՍԱԿԱՅՆ ԿԸ ՔԱԼԷ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ԼԻՆԵ՞Լ ԹԷ ՉԼԻՆԵԼ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՀԱՅՐ ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ
26 Ապրիլ 2018

ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՄԱՐՔ (1885-1966)
26 Ապրիլ 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
«ՀՐԱԺԵ՜ՇՏ Է, ՍԻՐԵԼԻ՛Ս»
ՆԱԹԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
26 Ապրիլ 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s